Có thể xác định các loại ưu đãi bằng các biểu tượng huy hiệu, như minh họa bên dưới. Nhấp vào từng loại để tìm hiểu cách sử dụng ưu đãi của chúng tôi.

Bước 1

Khám phá

Khám phá

 • Đăng nhập hoặc nhập các chữ số được liệt kê trên thẻ Mastercard Travel Rewards đủ điều kiện của bạn để duyệt qua danh sách các ưu đãi sử dụng được ngay dành cho bạn.
 • Mastercard Travel Rewards hiện có các ưu đãi sử dụng được ngay tại hơn 25 điểm đến.

Bước 2

Giao dịch mua hàng

Giao dịch mua hàng

 • Chỉ cần thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện bằng Mastercard của bạn với bất kỳ người bán Sẵn sàng Sử dụng nào trong các ngày và điều khoản sử dụng đã nêu

Chỉ nhằm mục đích minh họa. Ưu đãi có thể thay đổi. Khám phá để xem ưu đãi hiện có.

Bước 3

Được hoàn tiền liền mạch

Được hoàn tiền liền mạch

 • Sử dụng thẻ Mastercard đủ điều kiện của bạn để thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện, các khoản ghi có sẽ được cộng trực tiếp vào bảng sao kê của bạn.
 • Tiền ghi có sẽ được theo dõi trên trang tóm tắt tài khoản của bạn.
 • Tiền ghi có hoàn lại tiền sẽ được nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch.
 • Tất cả các ưu đãi đều tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Ưu đãi riêng.

Tất cả các ưu đãi đều tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Ưu đãi riêng.

Bước 2

Thêm Ưu đãi

Thêm Ưu đãi

 • Nhấn vào biểu tượng "+" để kích hoạt bất kỳ ưu đãi Thêm vào Thẻ nào bạn muốn trước khi mua. Thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện trong các ngày và điều khoản sử dụng đã nêu.
 • Nếu bạn có nhiều thẻ liên kết với tài khoản của mình, bạn phải kích hoạt từng ưu đãi cho mỗi thẻ.

Chỉ nhằm mục đích minh họa. Ưu đãi có thể thay đổi. Khám phá để xem ưu đãi hiện có.

Bước 3

Được hoàn tiền liền mạch

Được hoàn tiền liền mạch

 • Sử dụng thẻ Mastercard đủ điều kiện của bạn để thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện, các khoản ghi có sẽ được cộng trực tiếp vào bảng sao kê của bạn.
 • Tiền ghi có sẽ được theo dõi trên trang tóm tắt tài khoản của bạn.
 • Tiền ghi có hoàn lại tiền sẽ được nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch.
 • Tất cả các ưu đãi đều tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Ưu đãi riêng.

Tất cả các ưu đãi đều tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Ưu đãi riêng.

Bước 2

Xem qua danh sách các ưu đãi trực tuyến có sẵn cho bạn.

Xem qua danh sách các ưu đãi trực tuyến có sẵn cho bạn.

 • Khi bạn đã ấn vào ưu đãi, bạn phải ấn vào liên kết được cung cấp cho cửa hàng trực tuyến của người bán. Mua sắm như bình thường và mua hàng đủ điều kiện.
 • Chỉ nhằm mục đích minh họa. Ưu đãi có thể thay đổi. Khám phá để xem ưu đãi hiện có.

Chỉ nhằm mục đích minh họa. Ưu đãi có thể thay đổi. Khám phá để xem ưu đãi hiện có.

Bước 3

Được hoàn tiền liền mạch

Được hoàn tiền liền mạch

 • Sử dụng thẻ Mastercard đủ điều kiện của bạn để thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện, các khoản ghi có sẽ được cộng trực tiếp vào bảng sao kê của bạn.
 • Tiền ghi có sẽ được theo dõi trên trang tóm tắt tài khoản của bạn.
 • Tiền ghi có hoàn lại sẽ được nhận sau tối đa 120 ngày.
 • Tất cả các ưu đãi đều tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Ưu đãi riêng.

Tất cả các ưu đãi đều tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Ưu đãi riêng.

Bạn có thêm thắc mắc? Truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.
Tất cả các ưu đãi đều tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Ưu đãi riêng.
Xem thẻ của bạn sẽ đưa bạn đi được bao xa