Các câu hỏi thường gặp

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Nếu có thêm thắc mắc về Mastercard Travel Rewards, vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard đã đăng ký của bạn.