Điều khoản Sử dụng

Giới thiệu

Giới thiệu Mastercard International Incorporated ("Mastercard" hoặc "Chúng tôi") cung cấp cho bạn trang web www.mtr.mastercardservices.com ("Trang web của Mastercard") dùng cho việc sử dụng cá nhân của bạn. Vui lòng duyệt, tải xuống và sử dụng trang web của Mastercard. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang web của Mastercard, bạn đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng ("Điều khoản Sử dụng") dưới đây mà không cần giới hạn hoặc điều kiện. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web của Mastercard. Các ưu đãi được mô tả trên Trang web của Mastercard được cung cấp cho các chủ thẻ Mastercard đủ điều kiện bởi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đã phát hành thẻ thanh toán mang thương hiệu Mastercard đủ điều kiện. Các Điều khoản Sử dụng này chỉ liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Trang web của Mastercard. Để biết các điều khoản và điều kiện, hoặc để được giải đáp bất kỳ câu hỏi và thắc mắc nào liên quan đến chương trình ưu đãi hoặc ưu đãi, vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đã phát hành thẻ thanh toán mang thương hiệu Mastercard của bạn.

Nội dung về Quyền Sử dụng Trang

Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, không độc quyền, có thể huỷ bỏ để bạn xem, chia sẻ, in hoặc tải xuống bất kỳ Nội dung nào, như được định nghĩa dưới đây, từ trang web của Mastercard cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được quyền cấp phép, tái xuất bản, phân phối, sao chép, chỉ định, cấp phép thứ cấp, chuyển nhượng, bán, chuẩn bị cho các công việc phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào khác trên trang web của Mastercard mà không dùng cho mục đích cá nhân. Không một phần Nội dung nào được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống (điện tử hoặc cơ học) thu thập thông tin nào, ngoài việc sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web của Mastercard bằng bất kỳ cách nào nếu việc sử dụng đó có thể hoặc có ý định gây tổn hại hoặc làm hỏng Trang web của Mastercard, hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào nằm dưới trang web của Mastercard, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức của Trang web của bất kỳ cá nhân nào khác. Bạn cũng được cấp quyền có giới hạn, có thể thu hồi được và không độc quyền để tạo ra một siêu liên kết đến trang Web hoặc bất kỳ Nội dung nào của trang Web, miễn là liên kết này không miêu tả Mastercard hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của Mastercard là giả mạo, gây nhầm lẫn, xúc phạm, hoặc tấn công, hoặc bao hàm ý tài trợ, hoặc xác nhận trang hoặc nội dung của bạn theo Mastercard.

Bạn không thể sử dụng hệ thống tự động (ví dụ: robot, nhện, v.v.) để truy cập Trang web. Bạn đồng ý không thu thập thông tin nhận dạng của những người dùng khác trên Trang Web hoặc để bán hoặc khai thác các thông tin đó. Trừ các quyền hạn giới hạn được quy định rõ ràng ở đây, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Trang web của Mastercard và tất cả Nội dung chứa trong đó đều được bảo lưu và sở hữu bởi Mastercard.

MASTERCARD HOÀN TOÀN CÓ QUYỀN TỪ CHỐI BẤT KỲ AI TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ, BAO GỒM VIỆC VI PHẠM BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO, KỂ CẢ QUYỀN SỬ DỤNG.

Những thay đổi trong Trang web của Mastercard và Điều khoản Sử dụng

Mastercard có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Nội dung, các tài liệu hoặc thông tin xuất hiện trên hoặc liên kết với Trang Web này, bao gồm các Điều khoản Sử dụng, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Mastercard có thể chỉnh sửa các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn bị ràng buộc bởi những sửa đổi này và do đó hãy thường xuyên truy cập những trang này để xem lại Điều khoản Sử dụng hiện tại.

Quyền Sở hữu Trí Tuệ

Nội dung Trang web của Mastercard được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành và tất cả Nội dung đều thuộc sở hữu của Mastercard hoặc được Mastercard sử dụng theo giấy phép hoặc được cấp phép. Tất cả các văn bản, định dạng (bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn, phối hợp và sắp xếp các tài liệu trên Trang web của Mastercard, các hình ảnh, đồ hoạ, hình ảnh động, công cụ, ứng dụng nhỏ, ứng dụng, quảng cáo, video, âm nhạc, âm thanh, bài viết, bản sao, tài liệu sáng tạo, hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và biểu tượng, các tài liệu và thông tin khác trên Trang web này phải tuân theo các quyền sở hữu trí tuệ của Mastercard, các công ty con và các công ty liên kết của Mastercard, và các bên cấp phép và bên được cấp phép của các công ty con và các công ty liên kết của Mastercard (gọi chung là "Nội dung"). Một số tính năng nhất định trên trang web này được bảo vệ bởi hoặc được cấp phép theo Bản quyền Hoa Kỳ 6,091,956. Không được sao chép, thiết kế ngược, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, đăng lại vào các trang web khác, đóng khung, liên kết sâu, thay đổi, hoặc phân phối, phân phối lại, cấp phép, cấp phép lại hoặc chia sẻ các tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào. Không có nội dung nào trên Trang web của Mastercard sẽ được hiểu là cấp quyền, bác bỏ hay nói cách khác, không được phép sử dụng bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng nhãn hiệu Mastercard với mục đích thương mại, quyền sở hữu trí tuệ hoặc tài liệu có bản quyền mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Mastercard. Các thương hiệu, biểu tượng, tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký (gọi chung là "Thương hiệu"), được hiển thị trên Trang web của Mastercard đều là Thương hiệu của Mastercard và các đối tác liên kết bên thứ ba của Mastercard. Không có nội dung nào trên Trang web của Mastercard nên được hiểu là cấp phép, hay nói cách khác, không được sử dụng bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Thương hiệu nào hiển thị trên trang Mastercard nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Mastercard hoặc bên thứ ba sở hữu Thương hiệu đó. Thương hiệu Mastercard Hoa Kỳ Việc sử dụng bất hợp pháp các tài liệu này cho mục đích thương mại sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mastercard và sẽ phải tuân theo các quyền hợp pháp và biện pháp khắc phục đầy đủ của Mastercard.

Ý kiến hoặc Phản hồi

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể đề nghị bạn gửi phản hồi về Trang web, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Mastercard. Mọi thông tin liên lạc hay tài liệu bạn truyền phát hoặc đăng sẽ được (a) Mastercard coi là không bảo mật và không độc quyền, (b) trở thành tài sản của Mastercard và Mastercard sẽ ngay lập tức và sau đó độc quyền nắm giữ mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích có trong đó và (c) được các đối tượng cấp phép và công ty liên kết của Mastercard tùy ý sử dụng không hạn chế mà không phải chi trả đền bù, chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào khác đối với bạn. Việc sử dụng như vậy có thể là để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc sao chép, tiết lộ, truyền phát, xuất bản, phát thanh và đăng tải toàn bộ hay một phần, dưới bất kỳ hình thức và trong bất kỳ phương tiện nào, hiện giờ đã biết hay sẽ được phát triển trong tương lai trên Trang web này hoặc ở một hình thức khác. Và Mastercard sẽ không có trách nhiệm hồi đáp đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, Mastercard duy trì chính sách không chấp nhận hoặc xem xét bất kỳ ý tưởng sáng tạo, gợi ý hay tài liệu nào từ công chúng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của mình (Gọi là "Ý kiến") và do đó, bạn không nên tạo ra bất kỳ Ý kiến nào cho Mastercard dưới bất kỳ hình thức thông tin liên lạc nào qua Trang web này hoặc hình thức khác. Tuy nhiên, nếu bạn có gửi Ý kiến cho chúng tôi, dù chúng tôi có yêu cầu như vậy hay không, thì những Ý kiến như vậy sẽ ngay lập tức trở thành tài sản của Mastercard và Mastercard sẽ ngay lập tức và sau đó độc quyền nắm giữ mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích có trong đó. Ngoài ra, Mastercard sẽ có toàn quyền sử dụng mọi Ý kiến cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc phát triển và tiếp thị sản phẩm và dịch vụ. Mastercard sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với việc sử dụng hoặc tiết lộ Ý kiến như vậy hoặc đối với bất kỳ nội dung tương tự nào có trong Ý kiến cũng như mọi sản phẩm và dịch vụ trong tương lai của Mastercard.

Người bán và Ưu đãi của Người bán

Người bán có thể cung cấp một số chiết khấu, giảm giá nhất định hay các lợi ích khác (vd. giao hàng miễn phí) cho các chủ thẻ Mastercard đủ điều kiện khi mua hàng hóa và dịch vụ ("Ưu đãi"). Những ưu đãi này sẽ được đăng tải trên Trang web của Mastercard. Những Ưu đãi như vậy sẽ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước cho bạn. Mastercard sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ hoạt động tương tác nào giữa bạn và người bán có liên quan tới các Ưu đãi như vậy. Ngoại trừ những mục đã nêu trong đây, mọi vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc giao hàng và dịch vụ, gửi trả và bảo hành đều chỉ giới hạn trong phạm vi giữa bạn và người bán liên quan. Bạn thừa nhận rằng Mastercard không xác nhận hay đảm bảo rằng người bán có thể tiếp cận được qua Trang web của Mastercard cũng như các Ưu đãi mà họ cung cấp.

Nội dung và Liên kết Bên Thứ ba tới các Trang web khác

Trang web của Mastercard có thể chứa nội dung và liên kết bên thứ ba tới trang web khác hoàn toàn độc lập với Trang web này. Nội dung và liên kết bên thứ ba được đưa vào chỉ với mục đích tạo sự tiện lợi cho người dùng và không tạo thành bất kỳ sự phê duyệt, xác nhận hay đảm bảo nào từ Mastercard. Hơn nữa, Mastercard không có trách nhiệm đối với độ chính xác, tính hoàn chỉnh hay độ tin cậy của thông tin bên thứ ba, hoặc sản phẩm hay dịch vụ được chào mời hay bán qua bất kỳ trang web được liên kết nào và bạn chịu mọi trách nhiệm đối với việc sử dụng thông tin bên thứ ba. Bạn chịu mọi rủi ro đối với bất kỳ thỏa thuận, giao dịch hoặc sắp xếp nào khác mà bạn và bên thứ ba như vậy thực hiện. Khi nhấp vào liên kết bên thứ ba, bạn sẽ rời khỏi Trang web của Mastercard. Mọi thông tin cá nhân bạn gửi trên trang đích đến đó sẽ không phải do Mastercard thu thập hay kiểm soát và sẽ tuân theo thông báo quyền riêng tư hoặc điều khoản sử dụng của trang web đích đến. Vui lòng xem lại chính sách về quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của trang web đích đến để biết thêm thông tin về các phương thức thực hành quyền riêng tư của họ.

Chính sách về Quyền riêng tư

Mastercard nhận thức được tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền riêng tư của người truy cập và lựa chọn tận dụng các chương trình và thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Thông báo về Quyền riêng tư Toàn cầu của Mastercard (liên kết bên dưới) cung cấp tổng quan về những gì bạn có thể mong đợi khi bạn duyệt Trang web của Mastercard. Các chính sách khác hoặc dành riêng cho chương trình có thể áp dụng đối với các trang dành riêng cho từng quốc gia hay từng chương trình cụ thể. Vui lòng xem liên kết ở phần cuối mỗi trang bất kỳ để có phiên bản chính sách hiện hành của chúng tôi. Nhấp vào đây để xem Thông báo về Quyền riêng tư Toàn cầu

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Mastercard, các đối tác kinh doanh, nhân viên và công ty thành viên không bị tổn hại trước mọi nghĩa vụ pháp lý, tổn thất, yêu cầu bồi thường và chi phí, bao gồm các khoản phí và chi phí hợp lý cho luật sư, liên quan tới vi phạm của bạn đối với Điều khoản Sử dụng hay việc sử dụng Trang web của bạn.

Tuyên bố miễn trừ Bảo đảm

Mastercard sẽ tận dụng các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng mọi tài liệu có trên Trang web của Mastercard này là chính xác; tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo về độ chính xác và Mastercard không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào về độ chính xác, tính hoàn chỉnh hay tính xác thực của bất kỳ thông tin nào có trên Trang web này.

TRANG WEB CỦA MASTERCARD VÀ TOÀN BỘ NỘI DUNG CÓ TRONG ĐÂY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ VỊ TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ CÓ SẴN", MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO ĐÂY ĐỀU BỊ TỪ CHỐI, BAO GỒM MỌI BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, QUYỀN SỞ HỮU/KHÔNG XÂM PHẠM, CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN HAY TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. MỌI THÔNG TIN QUÝ VỊ NHẬN ĐƯỢC TỪ MASTERCARD THÔNG QUA TRANG WEB SẼ KHÔNG TẠO RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG TRONG ĐÂY. MASTERCARD TỪ CHỐI, KHÔNG HẠN CHẾ, MỌI BẢO ĐẢM LIÊN QUAN TỚI TÍNH KHẢ DỤNG CỦA TRANG WEB CỦA MASTERCARD, RẰNG TRANG WEB CỦA MASTERCARD SẼ VẬN HÀNH KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG CÁC KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC RẰNG TRANG WEB CỦA MASTERCARD SẼ KHÔNG BỊ NHIỄM VI-RÚT HOẶC KHÔNG CÓ BẤT KỲ THÀNH PHẦN NÀO CÓ HẠI. QUÝ VỊ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, MỌI NỘI DUNG TẢI VỀ HOẶC NHẬN ĐƯỢC QUA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ QUÝ VỊ CHỊU MỌI RỦI RO PHÁT SINH TỪ ĐÓ VÀ QUÝ VỊ CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO VỀ HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC BẤT KỲ VIỆC THẤT THOÁT DỮ LIỆU NÀO CÓ THỂ BẮT NGUỒN TỪ VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TỔN THẤT PHÁT SINH TỪ VI-RÚT MÁY TÍNH. VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY MỘT SỐ LOẠI TRỪ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ VỊ.

Tuyên bố miễn trừ Tổn thất và Giới hạn Trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MASTERCARD HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT, CÓ TÍNH LÀM GƯƠNG, HỆ QUẢ HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI THIẾT HẠI VỀ TÀI SẢN, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, TỔN THẤT KINH DOANH, TỔN THẤT KINH TẾ, MẤT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT LỢI NHUẬN, KHÔNG TÍNH ĐẾN DẠNG THỨC HÀNH ĐỘNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI HÀNH ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT, HOẶC CÁC HÀNH ĐỘNG SAI LẦM KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA MASTERCARD HAY NỘI DUNG CỦA TRANG, DÙ MASTERCARD HOẶC CÁC ĐỐI TÁC KINH DOANH, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN HOẶC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT NHƯ VẬY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG MỨC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỦA MASTERCARD ĐỐI VỚI QUÝ VỊ CHO MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ LÝ DO TỐ TỤNG, DÙ THEO HỢP ĐỒNG, VI PHẠM (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI SỰ SƠ SUẤT), HOẶC VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN QUÝ VỊ ĐÃ CHI TRẢ, NẾU CÓ, HOẶC MỘT TRĂM ĐÔ LA ($100) (TÙY KHOẢN NÀO THẤP HƠN) DO VIỆC TRUY CẬP HOẶC THAM GIA VÀO BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG NÀO LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA MASTERCARD. LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC THIỆT HẠI DO NGẪU NHIÊN HOẶC HỆ QUẢ, DO ĐÓ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ.

Không được áp dụng Điều khoản Sử dụng đối với Thỏa thuận Chủ thẻ của Thẻ thanh toán Mastercard

Mastercard là tổ chức dịch vụ thanh toán hàng đầu. Mastercard không phải là một tổ chức tài chính và không phát hành thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, séc hoặc thẻ thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào. Mối quan hệ thẻ thanh toán mang thương hiệu Mastercard của bạn là với ngân hàng phát hành hoặc tổ chức tài chính, chứ không phải trực tiếp với Mastercard. Mọi vấn đề hay thắc mắc liên quan tới thẻ thanh toán mang thương hiệu Mastercard của bạn hoặc tài khoản chủ thẻ cần chuyển trực tiếp tới ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phát hành thẻ cho bạn chứ không phải Mastercard. Mastercard có quan hệ với ngân hàng phát hành hoặc tổ chức tài chính của bạn, mối quan hệ đó không liên quan với từng cá nhân chủ thẻ hoặc tài khoản thẻ thanh toán. Trang web của Mastercard do Mastercard và công ty liên kết vận hành.

Khác

Những Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu, diễn giải và thực hiện theo luật của Bang New York, Hoa Kỳ, không gây ảnh hưởng tới bất kỳ nguyên tắc nào về xung đột pháp lý. Bạn đồng ý rõ ràng rằng bất kỳ hành vi kiện tụng hoặc tố tụng theo luật công bằng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan tới Điều khoản Sử dụng này hoặc Trang web này sẽ chỉ được nộp tại các tòa án liên bang hoặc bang ở New York. Theo đây, bạn đồng ý và chấp nhận thẩm quyền cá nhân của các tòa án như vậy đối với bất kỳ hành động nào liên quan tới Trang web của Mastercard, việc truy cập hoặc sử dụng Trang web theo đó của bạn hoặc Điều khoản Sử dụng này và việc tống đạt trát toà ngoài lãnh thổ. Nội dung và phần mềm từ Trang web của Mastercard có thể phải tuân theo các cơ quan có thẩm quyền về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các cơ quan có thẩm quyền về xuất khẩu của các quốc gia khác. Liên quan tới việc sử dụng Trang web này của bạn, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc tuân thủ toàn bộ các quy định và luật pháp kiểm soát xuất khẩu, tái xuất và nhập khẩu hiện hành của tất các cơ quan có thẩm quyền áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quy định của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, Quy chế Quản lý Xuất khẩu, 15 CFR Phần 730-774, các Quy định về Lưu thông Vũ khí Quốc tế, các chương trình trừng phạt kinh tế cho từng quốc gia cụ thể do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài triển khai cùng các quy định và luật kiểm soát xuất nhập khẩu của bất kỳ quốc gia nào khác. Bạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng, phân phát, chuyển hoặc truyền phát nội dung hoặc phần mềm từ Trang web này, dù theo hình thức sản phẩm trực tiếp hoặc các tài liệu, sản phẩm, phần mềm như vậy hoặc thông tin kỹ thuật khác vào phần nội dung hoặc phần mềm từ Trang web này đã được tích hợp, trừ khi nó tuân thủ với tất cả các quy định và luật xuất nhập khẩu hiện hành của toàn bộ các cơ quan có thẩm quyền liên quan. Bạn không được chỉ định Điều khoản Sử dụng này. Mastercard có thể chỉ định quyền và trách nhiệm của mình được đề ra trong Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu có bất kỳ phần nào hoặc điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng tới tính hợp lệ và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại. Ngoại trừ những nội dung đã được cung cấp trong đây, những Điều khoản Sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Mastercard liên quan tới vấn đề đó. Một số điều khoản nhất định của Điều khoản Sử dụng này có thể được thay thế hoặc bổ sung bằng các thông báo pháp lý hoặc điều khoản được chỉ định nằm trên một số công cụ, ứng dụng, trang cụ thể hoặc các tài liệu khác mà bạn có thể truy cập bên trong Trang web này. Việc Mastercard không thi hành bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản đó cũng như quyền của công ty để thi hành điều khoản đó. Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ tài liệu nào có liên quan có thể được chấp nhận ở dạng điện tử (vd. theo hình thức điện tử hoặc phương thức khác thể hiện sự đồng ý) và sự chấp thuận của bạn sẽ được coi là sự ràng buộc giữa bạn và Mastercard. Theo đây, bạn đồng ý, không hạn chế, rằng bạn sẽ không phản đối tính hợp lệ hoặc khả năng thi hành của Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ tài liệu nào có liên quan. ©2019 Mastercard. Mastercard, và Dấu Thương hiệu Mastercard là các thương hiệu đã đăng ký của Mastercard International Incorporated.

Dịch vụ Khách hàng và thông tin Liên hệ

Trưởng Cố vấn
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Điện thoại: 1-800-MASTERCARD (1-800-627-8372)