สามารถระบุประเภทข้อเสนอได้ด้วยสัญลักษณ์ไอคอนตามที่เห็นได้ด้านล่าง คลิกที่แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ข้อเสนอ

ขั้นตอน 1

สำรวจ

สำรวจ

 • เข้าสู่ระบบหรือป้อนรหัสที่ระบุอยู่ในบัตร Mastercard Travel Rewards ของคุณเพื่อเรียกดูรายการข้อเสนอพร้อมใช้งานที่มีให้คุณ
 • ปัจจุบัน Mastercard Travel Rewards มีข้อเสนอพร้อมใช้งานในจุดหมายปลายทางกว่า 25 แห่ง

ขั้นตอน 2

ซื้อ

ซื้อ

 • เพียงทำการซื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้วยบัตร Mastercard ของคุณที่ร้านค้า Ready to Use (พร้อมใช้งาน) ใดก็ได้ภายในวันที่ที่ระบุไว้และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน

เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง สำรวจเพื่อดูข้อเสนอที่มีอยู่

ขั้นตอน 3

รับเงินคืนอย่างราบรื่น

รับเงินคืนอย่างราบรื่น

 • ใช้บัตร Mastercard ที่เข้าเกณฑ์เพื่อทำการซื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนด เครดิตจะถูกเพิ่มโดยตรงไปยังใบแจ้งยอดของคุณ
 • เครดิตจะถูกติดตามในหน้าการสรุปบัญชีของคุณ
 • เครดิตเงินคืนที่จะได้รับภายใน 30 วันของการทำธุรกรรม
 • ข้อเสนอทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอแต่ละรายการ

ข้อเสนอทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอแต่ละรายการ

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มข้อเสนอ

เพิ่มข้อเสนอ

 • แตะไอคอน "+" เพื่อเปิดใช้งานข้อเสนอ Add to Card (เพิ่มลงในบัตร) ก่อนที่จะทำการซื้อ ทำการซื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในวันที่ที่ระบุไว้และเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน
 • หากคุณมีบัตรหลายใบที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานข้อเสนอแต่ละรายการในบัตรทุก ๆ ใบ
 • เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง สำรวจเพื่อดูข้อเสนอที่มีอยู่

เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง สำรวจเพื่อดูข้อเสนอที่มีอยู่

ขั้นตอนที่ 3

รับเงินคืนอย่างราบรื่น

รับเงินคืนอย่างราบรื่น

 • ใช้บัตร Mastercard ที่เข้าเกณฑ์เพื่อทำการซื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนด เครดิตจะถูกเพิ่มโดยตรงไปยังใบแจ้งยอดของคุณ
 • เครดิตจะถูกติดตามในหน้าการสรุปบัญชีของคุณ
 • เครดิตเงินคืนที่จะได้รับภายใน 30 วันของการทำธุรกรรม
 • ข้อเสนอทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอแต่ละรายการ

ข้อเสนอทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอแต่ละรายการ

ขั้นตอนที่ 2

เรียกดูรายการข้อเสนอออนไลน์ที่มีให้คุณ

เรียกดูรายการข้อเสนอออนไลน์ที่มีให้คุณ

 • เมื่อคุณคลิกข้อเสนอแล้ว คุณต้องคลิกลิงก์ที่ให้ไว้เพื่อไปยังร้านค้าออนไลน์ของผู้ค้า ซื้อสินค้าตามปกติและทำการซื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง สำรวจเพื่อดูข้อเสนอที่มีอยู่

เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง สำรวจเพื่อดูข้อเสนอที่มีอยู่

ขั้นตอนที่ 3

รับเงินคืนอย่างราบรื่น

รับเงินคืนอย่างราบรื่น

 • ใช้บัตร Mastercard ที่เข้าเกณฑ์เพื่อทำการซื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนด เครดิตจะถูกเพิ่มโดยตรงไปยังใบแจ้งยอดของคุณ
 • เครดิตจะถูกติดตามในหน้าการสรุปบัญชีของคุณ
 • เครดิตเงินคืนที่จะได้รับหลังจากผ่านไป 60 days วัน
 • ข้อเสนอทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอแต่ละรายการ

ข้อเสนอทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอแต่ละรายการ

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ เยี่ยมชมหน้าคำถ ามที่พบบ่อยของเรา
ข้อเสนอทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอแต่ละรายการ
ดูว่าบัตรของคุณจะพาคุณไปได้ไกลเพียงใด