ข้อกำหนดการใช้งาน

บทนำ

บทนำ Mastercard International Incorporated ("Mastercard" หรือ "เรา") ให้บริการ www.mtr.mastercardservices.com ("เว็บไซต์ Mastercard") แก่คุณเพื่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะเรียกดู ดาวน์โหลดจาก และใช้งานเว็บไซต์ Mastercard โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ Mastercard แสดงว่าคุณยินยอมและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน") โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใด ๆ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ Mastercard ข้อเสนอที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ Mastercard ถูกมอบให้กับผู้ถือบัตร Mastercard ที่เข้าเกณฑ์โดยธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่ออกบัตรชำระเงินภายใต้แบรนด์ Mastercard ที่เข้าเกณฑ์ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ Mastercard ของคุณเท่านั้น สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือคำถามและข้อกังวลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือโปรแกรมข้อเสนอ โปรดติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกบัตรชำระเงิน Mastercard ของคุณ

สิทธิ์ในการใช้งานเนื้อหาของเว็บไซต์

เราให้สิทธิ์แบบจำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้เพื่อให้คุณดู แชร์ พิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง จากเว็บไซต์ Mastercard เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเอง คุณไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาต เผยแพร่ซ้ำ แจกจ่าย คัดลอก มอบหมาย อนุญาตช่วง โอน ขาย จัดเตรียมงานลอกเลียนแบบหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ Mastercard ที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคล ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในรูปแบบใด ๆ หรือรวมไว้ในระบบดึงข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวของคุณ คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ Mastercard ในทางที่อาจหรือมีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายหรือทำให้เว็บไซต์ Mastercard เสียหาย หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ Mastercard หรือแทรกแซงการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้อื่นในเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณยังได้รับสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ และไม่ผูกขาดในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว ตราบใดที่ลิงก์นั้น ๆ ไม่ได้สื่อถึง Mastercard หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Mastercard ในทางที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด เสื่อมเสีย หรือน่ารังเกียจ หรือบอกเป็นนัยถึงการสนับสนุนหรือการรับรองเว็บไซต์ หน้า หรือเนื้อหาของคุณโดย Mastercard

คุณไม่สามารถใช้งานระบบอัตโนมัติ (เช่น หุ่นยนต์ สไปเดอร์ ฯลฯ) ในการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นหรือขายหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ Mastercard และเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์จะถูกสงวนไว้และเป็นของ Mastercard ยกเว้นสำหรับสิทธิ์แบบจำกัดที่มอบให้โดยชัดแจ้งในที่นี้

MASTERCARD สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้แก่ใครก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่เห็นสมควรไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยรวมถึงการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ และสิทธิ์การใช้งานใด ๆ

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ Mastercard และข้อกำหนดการใช้งาน

Mastercard สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหา สื่อหรือข้อมูลที่ปรากฏบนหรือเกี่ยวข้องกับไซต์นี้ รวมถึงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ Mastercard อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยการอัปเดตโพสต์นี้ คุณมีข้อผูกมัดในการติดตามการแก้ไขดังกล่าว ดังนั้นคุณควรไปที่หน้าเหล่านี้เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานปัจจุบันเป็นครั้งคราว

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาของเว็บไซต์ Mastercard ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ และเนื้อหาทั้งหมดเป็นของ Mastercard หรือใช้งานโดย Mastercard ภายใต้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ ข้อความ และการจัดรูปแบบทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวเลือก การประสานงาน และการจัดเรียงเนื้อหาบนเว็บไซต์ Mastercard และรูปภาพ กราฟิก แอนิเมชัน เครื่องมือ วิดเจ็ต แอปพลิเคชัน โฆษณา วิดีโอ เพลง เสียง บทความ สำเนา สื่อสร้างสรรค์ ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Mastercard บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ตลอดจนผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") คุณลักษณะบางอย่างบนเว็บไซต์นี้อาจได้รับการคุ้มครองหรือได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 6,091,956 เนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถคัดลอก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส แยกส่วน แก้ไข โพสต์ใหม่ไปยังเว็บไซต์อื่น ใส่กรอบ ลิงก์รายละเอียด เปลี่ยนแปลง หรือแจกจ่าย แจกจ่ายต่อ ให้การอนุญาต ให้การอนุญาตช่วง หรือถ่ายโอนในรูปแบบใด ๆ โดยคุณ ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์ของ Mastercard ที่จะถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยาย, กฎหมายปิดปากหรืออื่น ๆ, ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าของ Mastercard, สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา, หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mastercard ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่แสดงบนเว็บไซต์ Mastercard ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ Mastercard และพันธมิตรพันธมิตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์ของ Mastercard ที่ควรถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยายหรืออื่น ๆ, ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ของ Mastercard หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mastercard หรือบุคคลภายนอกที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับเครื่องหมายการค้าของ Mastercard U.S. การใช้เนื้อหาเหล่านี้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Mastercard และจะอยู่ภายใต้การแก้ไขความเสียหายและสิทธิ์ทางกฎหมายโดยสมบูรณ์ของ Mastercard

การส่งข้อมูลหรือการให้ข้อเสนอแนะ

ในบางครั้ง เราอาจขอความคิดเห็นจากคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของ Mastercard การสื่อสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งหรือโพสต์ (ก) Mastercard จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ (ข) จะกลายเป็นทรัพย์สินของ Mastercard และ Mastercard จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในปัจจุบันและต่อจากนี้ไป และ (ค) จะสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดโดยผู้ได้รับใบอนุญาตและบริษัทในเครือของ Mastercard ตามดุลยพินิจของ Mastercard แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีข้อผูกมัด การจ่ายค่าชดเชย หรือความรับผิดอื่นใดต่อคุณ การใช้งานดังกล่าวอาจเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ การเปิดเผย การส่ง การเผยแพร่ การแพร่ภาพ และการโพสต์ทั้งหมดหรือบางส่วน ในสื่อใด ๆ และในลักษณะใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือที่พัฒนาในภายหลัง บนเว็บไซต์นี้หรืออื่น ๆ และ Mastercard ไม่มีข้อผูกมัดในการตอบสนองต่อการสื่อสารดังกล่าว Mastercard ยังคงมีนโยบายที่จะไม่ยอมรับหรือพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ หรือเนื้อหาใด ๆ จากสาธารณะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ("การส่งข้อมูล") ดังนั้น คุณไม่ควรทำการส่งข้อมูลใด ๆ ไปยัง Mastercard ในการสื่อสารใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือทางอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณทำการส่งข้อมูลมาให้เรา แม้ว่าเราจะร้องขอให้ไม่ส่งก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Mastercard ทันที และ Mastercard จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวทั้งในปัจจุบันและต่อจากนี้ไป นอกจากนี้ Mastercard ยังมีอิสระในการใช้ข้อมูลที่ส่งเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ Mastercard จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือความคล้ายคลึงกันใด ๆ ในข้อมูลที่ส่งมา ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ Mastercard ในอนาคต

ผู้ค้าและข้อเสนอของผู้ค้า

ผู้ค้าอาจให้ส่วนลด ส่วนหัก หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่ผู้ถือบัตร Mastercard ที่มีสิทธิ์ (เช่น ค่าจัดส่งฟรี) สำหรับการซื้อสินค้าและบริการ ("ข้อเสนอ") ที่จะมีให้บนเว็บไซต์ Mastercard ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ Mastercard จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอดังกล่าว ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งมอบสินค้าและบริการ การส่งคืน และการรับประกัน เป็นการดำเนินการระหว่างคุณและผู้ค้าที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น คุณรับทราบว่า Mastercard ไม่รับรองหรือรับประกันข้อมูลของผู้ค้าที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ Mastercard หรือข้อเสนอที่พวกเขามอบให้

เนื้อหาของบุคคลภายนอกและลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ Mastercard อาจมีเนื้อหาของบุคคลภายนอกและลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยสิ้นเชิง เนื้อหาและลิงก์ของบุคคลภายนอกถูกรวบรวมไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เท่านั้น และไม่ถือเป็นการอนุมัติ รับรอง หรือรับประกันโดย Mastercard นอกจากนี้ Mastercard ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลบของบุคคลภายนอก หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอหรือขายผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ และคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานข้อมูลของบุคคลภายนอก ข้อตกลง ธุรกรรม หรือการจัดการอื่นใดที่ทำขึ้นระหว่างคุณและบุคคลภายนอกนั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว เมื่อคุณคลิกที่ลิงก์ของบุคคลภายนอก คุณจะออกจากเว็บไซต์ Mastercard ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งบนเว็บไซต์ จะไม่ถูกรวบรวมหรือควบคุมโดย Mastercard แต่จะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Mastercard ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เยี่ยมชมและเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากโปรแกรมและข้อมูลที่มีให้บนเว็บไซต์ของเรา ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Mastercard (ลิงก์ด้านล่าง) ให้ภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังได้เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของ Mastercard นโยบายต่าง ๆ หรือนโยบายเฉพาะโปรแกรมอาจนำไปใช้กับหน้าเฉพาะประเทศหรือหน้าเฉพาะโปรแกรมของเราได้ โปรดดูลิงก์ที่ด้านล่างของหน้าใด ๆ สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องของเรา คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และดูแล Mastercard และพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และบริษัทในเครือให้พ้นจากความรับผิด การสูญหาย การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึง ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายตามสมควร ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

การปฏิเสธการรับประกัน

ในขณะที่ Mastercard จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ Mastercard นี้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ และ Mastercard ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเป็นจริงของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ Mastercard และเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ ณ ที่นี้ ได้รับการจัดเตรียมไว้ให้คุณ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" และการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย จะถูกปฏิเสธ ณ ที่นี้ รวมถึงการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย กรรมสิทธิ์/การไม่ละเมิด คุณภาพของข้อมูล หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลที่คุณได้รับจาก Mastercard ผ่านเว็บไซต์นี้จะไม่ก่อให้เกิดการรับประกันใด ๆ หากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ Mastercard ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดในด้านความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ Mastercard การดำเนินการโดยปราศจากข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ Mastercard การรับประกันว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์ Mastercard นั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลใด ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อยกเว้นบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

การปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายและข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Mastercard หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม กรณีพิเศษ เชิงลงโทษ ที่เป็นข้อยกเว้น เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การสูญเสียด้านการใช้งาน การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียผลกำไร โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดอื่น ๆ) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ Mastercard หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ แม้ว่า Mastercard หรือพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ตัวแทน หรือบริษัทในเครือได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าวแล้วก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Mastercard จะไม่รับผิดโดยรวมต่อคุณสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และ มูลฟ้องทั้งหมด ไม่ว่าจะภายใต้สัญญา การละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่น ๆ ที่เกินจำนวนเงินที่คุณได้ชำระ (หากมี) หรือหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100) (แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า) สำหรับการเข้าถึงหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Mastercard ใด ๆ กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายอันเป็นผลที่ตามมา หรือความเสียหายโดยบังเอิญ ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลสำหรับคุณ

ข้อกำหนดการใช้งานไม่สามารถปรับใช้กับข้อตกลงของผู้ถือบัตรชำระเงิน Mastercard

Mastercard เป็นองค์กรบริการด้านการชำระเงินชั้นนำ Mastercard ไม่ใช่สถาบันทางการเงินและไม่ได้ออกบัตรเครดิต บัตรเดบิต เช็คหรือบัตรชำระเงินทุกประเภท บัตรชำระเงินภายใต้แบรนด์ Mastercard ของคุณกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่ออกบัตร ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Mastercard คำถามหรือประเด็นใด ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับบัตรชำระเงินที่มีตราสินค้า Mastercard หรือคำถามเกี่ยวกับบัญชีผู้ถือบัตรควรส่งไปยังธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่ออกบัตรของคุณ ไม่ใช่ไปที่ Mastercard แม้ว่า Mastercard จะมีความสัมพันธ์กับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินของคุณ แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือบัตรหรือบัญชีบัตรสำหรับชำระเงิน เว็บไซต์ Mastercard ดำเนินการโดย Mastercard และบริษัทในเครือ

เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถูกตีความ อธิบาย และดำเนินการตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยไม่กระทบต่อหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการกระทำใด ๆ ตามกฎหมายหรือความยุติธรรมที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือเว็บไซต์นี้ จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐในนิวยอร์กเท่านั้น คุณยินยอมและอยู่ภายใต้เขตอำนาจส่วนบุคคลของศาลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Mastercard รวมถึง การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของคุณ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และเพื่อบริการของกระบวนการภายนอกอาณาเขต เนื้อหาและซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ Mastercard อาจอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่งออกของสหรัฐฯ และเขตอำนาจศาลนำเข้าของประเทศอื่น ๆ ในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบควบคุมการส่งออก การส่งออกซ้ำ และการนำเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ระเบียบบริหารการส่งออก, 15 CFR ส่วนที่ 730-774, กฎระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ, โครงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเฉพาะประเทศ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ และกฎหมายและระเบียบควบคุมการส่งออกและการนำเข้าของประเทศอื่น ๆ คุณไม่สามารถใช้งาน แจกจ่าย ถ่ายโอน หรือส่งเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะผ่านผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผ่านสื่อหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ที่เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ได้รับการรวมเข้าไว้ ยกเว้นหากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกและการนำเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณไม่สามารถมอบหมายข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ Mastercard อาจมอบหมายสิทธิ์และภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ หากส่วนใดหรือบทบัญญัติใดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าส่วนนั้นแยกออกจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ได้ของบทบัญญัติที่เหลือ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Mastercard เกี่ยวกับสาระต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในที่นี้ บทบัญญัติบางประการของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อาจถูกแทนที่หรือเพิ่มเติมโดยประกาศทางกฎหมายที่กำหนดไว้หรือข้อกำหนดที่อยู่ในหน้าที่เฉพาะเจาะจง แอปพลิเคชัน เครื่องมือ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ภายในไซต์นี้ การที่ Mastercard ไม่สามารถบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดดังกล่าวหรือสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถรทำการยอมรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นในการแสดงความยินยอม) และการยอมรับของคุณจะถือว่าเป็นข้อผูกมัดระหว่างคุณและ Mastercard คุณยอมรับอย่างไม่มีข้อจำกัดว่า คุณจะไม่โต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องใด ๆ ©2019 Mastercard Mastercard และเครื่องหมายแบรนด์ Mastercard เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mastercard International Incorporated

ฝ่ายบริการลูกค้าและข้อมูลการติดต่อ

ที่ปรึกษาทั่วไป
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
โทรศัพท์: 1-800-MASTERCARD (1-800-627-8372)