Mastercard Travel Rewards – Villkor för kortinnehavare

Programöversikt

Mastercard Travel Rewards är ett digitalt, gränsöverskridande erbjudandeprogram. Berättigade kortinnehavare har tillgång till cashback-erbjudanden från välkända handlare i några av de mest populära destinationsländerna runt om i världen och online. Efter tillämpliga köp kommer kontoutdrag automatiskt att levereras till kortinnehavarens konton hos utfärdande bank(er) – inga kuponger och inga kampanjkoder krävs.

Alla kortinnehavare med ett behörigt Mastercard har tillgång till Mastercard Travel Rewards-erbjudanden. För frågor om behörighet bör kortinnehavare kontakta banken som utfärdat deras Mastercard. Kortinnehavare kan låsa upp exklusiva erbjudanden runt om i världen genom att helt enkelt använda sitt kort hos utvalda handlare. Vissa erbjudanden är integrerade direkt på ett behörigt kort, medan andra erbjudanden aktiveras genom att lägga till erbjudandet på kortet eller genom att handla direkt via en tillhandahållen affiliate-handlarlänk på Mastercard Travel Rewards-webbplatsen (https://mtr.mastercardservices.com/). För erbjudanden som kräver aktivering måste kortinnehavare klicka på "Lägg till kort" på erbjudandet innan de gör ett kvalificerande köp. För en aktuell lista över erbjudanden och destinationer och individuella erbjudandevillkor kan kortinnehavare besöka https://mtr.mastercardservices.com/ eller www.priceless.com/travelrewards. Nya handlarerbjudanden och destinationer läggs till kvartalsvis.

Regler och villkor för erbjudandet:

Kvalificerande transaktioner är begränsade till dem som behandlas av Mastercard och kan endast göras med ett giltigt Mastercard-kort. Transaktioner måste utföras i den lokala valutan i det land där handlarerbjudandet finns. Vissa erbjudanden är begränsade endast till inlösen i butik eller online. Vissa erbjudanden är begränsade till en inlösen per kortinnehavare per erbjudandeperiod. Cashback, i form av en kredit på kontoutdraget, kan ta upp till 60 dagar innan den visas på kortinnehavarens kontoutdrag Kontrollera https://mtr.mastercardservices.com/ eller www.priceless.com/travelrewards för fullständig erbjudandeinformation, villkor, sekretessmeddelanden och annan relevant information.

Programvillkor

Mastercard förbehåller sig rätten att lägga till eller ta bort köperbjudanden eller destinationsmarknader när som helst utan förvarning. För berättigade Mastercard-kortinnehavare kan handlare tillhandahålla vissa rabatter eller andra förmåner på köp av varor och tjänster som kommer att vara tillgängliga på https://mtr.mastercardservices.com/ ("Mastercard-webbplatsen"). Sådana erbjudanden är föremål för vissa villkor och detta program kan ändras när som helst utan förvarning till dig.
Mastercard kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av någon interaktion mellan kortinnehavare och en handlare med avseende på sådana erbjudanden. Förutom vad som anges häri, är alla frågor, inklusive men inte begränsat till leverans av varor och tjänster, returer och garantier enbart och strikt mellan kortinnehavaren och tillämpliga handlare. Kortinnehavare erkänner att Mastercard inte stöder eller garanterar de handlare som är tillgängliga via Mastercard-webbplatsen varken de erbjudanden som de tillhandahåller.
  • Mastercard tar inget ansvar för de produkter och tjänster som erbjuds.
  • Mastercard förbehåller sig rätten att justera eventuella missade eller felaktiga cashbacks via Mastercard-system och presentera sådana justeringar på kortinnehavarens kortutdrag. Mastercard är inte skyldig att ge någon ersättning för dessa justeringar.
  • Cashbacks är inte tillämpliga på avbrutna eller återbetalda transaktioner.
  • Kortinnehavare ska följa relevanta lagar och regler och villkoren för programmet. Om kortinnehavarna använder några medel eller verktyg som kränker integriteten, såsom kryphål i systemet, plugin-programvara, plugin-program eller skadligt beteende såsom olaglig vinst, utbetalningar, falska transaktioner, etc., för att få pengarna tillbaka, förbehåller Mastercard sig rätten att neka kortinnehavares behörighet och annullera eller dra tillbaka alla betalda cashbacks direkt eller via den utfärdande banken.
  • Minderåriga under 18 år är inte behöriga som deltagare i programmet.