Terms of Use

Introduktion

Mastercard Europe SA ("Mastercard" eller "Vi") tillhandahåller www.mtr.mastercardservices.com ( ("Mastercards webbplats") för personlig information samt i utbildnings- och underhållningssyfte. Du får gärna bläddra, ladda ned material från och på annat sätt använda Mastercards webbplats. Genom att använda Mastercards webbplats godkänner du och förbinder dig till följande Användarvillkor ("Användarvillkor"), utan några som helst begränsningar eller förbehåll. Om du inte godkänner dessa Användarvillkor ska du inte använda Mastercards webbplats.

Rättighet att använda material på webbplatsen

Vi beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallningsbar licens för att du ska kunna visa, dela, skriva ut eller ladda ned något Innehåll, enligt definitionen nedan, från Mastercards webbplats för personligt bruk. Du har inte rätt att licensiera, publicera, distribuera, kopiera, överlåta, underlicensiera, överföra, sälja, förbereda härledda verk eller på något annat sätt använda materialet på Mastercards webbplats för ändamål som inte är för personligt bruk. Ingen del av Innehållet får reproduceras i någon form eller införlivas i ett elektroniskt eller mekaniskt informationssökningssystem, annat än för personligt bruk. Du får inte använda Mastercards webbplats på något sätt som kan skada eller försämra Mastercards webbplats, eller en server eller ett nätverk som stöder Mastercards webbplats. Du får heller inte störa någon annans användning av webbplatsen. Du beviljas också en begränsad, återkallningsbar och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till webbplatsen eller dess Innehåll, så länge länken inte framställer Mastercard eller dess produkter eller tjänster i en falsk, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande roll, eller antyder sponsring eller stöd från Mastercard av din webbplats, sida eller ditt material.

Du får inte använda automatiska system (robotar, spindlar osv.) på Mastercards sida. Du samtycker till att inte samla in personligt identifierbar information om andra användare av webbplatsen samt att inte sälja eller på annat sätt utnyttja sådan information. Med undantag för de begränsade rättigheter som uttryckligen beviljas häri, är alla rättigheter, titlar och intressen på Mastercards webbplats, samt allt Innehåll, reserverade och ägda av Mastercard.

MASTERCARD FÖRBEHÅLLER RÄTTEN ATT NEKA ÅTKOMST TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE OCH ENLIGT SITT TOTALA GOTTFINNANDE AV VILKEN SOM HELST ANLEDNING, INKLUSIVE BROTT MOT DESSA ANVÄNDARVILLKOR.

Ändringar på Mastercards webbplats och i Mastercards Användarvillkor

Mastercard förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera Innehåll, material eller information som visas på eller i samband med den här webbplatsen, inklusive dessa Användarvillkor, när som helst och utan förvarning. Mastercard kan periodvis komma att uppdatera dessa Användarvillkor genom att uppdatera det här inlägget. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka dessa sidor för att granska de aktuella Användarvillkoren.

Immateriella rättigheter

Innehållet på Mastercards webbplats är skyddat av immaterialrättsliga lagar och allt Innehåll ägs av Mastercard eller används av Mastercard under en licens eller med tillstånd. All text, formatering (inklusive utan begränsning, urval, samordning och arrangemang av material på Mastercards webbplats), bilder, grafik, animationer, verktyg, widgetar, appar, reklam, videor, musik, ljud, artiklar, kreativa material, foton, varumärken, servicemärken, varunamn och logotyper samt annat material och annan information på denna webbplats omfattas av immateriella rättigheter som ägs av Mastercard, dess dotterbolag och partner och deras respektive licensgivare och licenstagare ("Innehåll"). Detta Innehåll får inte kopieras, bakåtkompileras, dekompileras, demonteras, modifieras, överföras till andra webbplatser, inramas, djuplänkas till, ändras eller på annat sätt distribueras, omfördelas, licensieras, underlicensieras eller överföras i någon form av dig. Ingenting på Mastercards webbplats skall tolkas som beviljande, underförstått eller på något annat sätt eller på något annat sätt, av en licens eller rätt att använda Innehållet, inbegripet Mastercards varumärke, immateriella rättigheter eller upphovsrättsskyddade material, på ett kommersiellt sätt, utan Mastercards skriftliga tillstånd. De varumärken, logotyper, varunamn och servicemärken, både registrerade och oregistrerade (gemensamt benämnda "Varumärkena") som visas på Mastercards webbplats tillhör Mastercard och dess samarbetspartners. Ingenting på Mastercards webbplats skall tolkas som beviljande, implicit eller på annat sätt, av en licens eller rättighet att använda något varumärke som visas på Mastercards webbplats utan skriftligt tillstånd från Mastercard eller en tredje part som eventuellt äger varumärket. All obehörig kommersiell användning av dessa material bryter mot Mastercards immateriella rättigheter och kommer att bli föremål för Mastercards fullständiga juridiska rättigheter och rättsliga medel.

Bidrag eller feedback

Med jämna mellanrum kan det hända att vi ber om feedback angående Mastercards webbplats, produkter och/eller tjänster. All kommunikation eller material som du överför eller skickar (a) behandlas som icke-konfidentiell (b) tillfaller Mastercard och Mastercard ska uteslutande nu och härefter äga alla rättigheter, titlar och intressen däri, och (c) användas utan begränsning av Mastercards licenstagare och partner efter eget gottfinnande, utan någon skyldighet, ersättning eller annat ansvar till dig. Sådan användning kan vara för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till, reproduktion, offentliggörande, överföring, publicering, utsändning och publicering i sin helhet eller till viss del, i samtliga medium (nu kända eller senare utvecklade) och på alla tänkbara sätt, på denna webbplats eller någon annanstans. Mastercard har inte någon som helst skyldighet att svara på sådan kommunikation. Trots det föregående bibehåller Mastercard som policy att inte acceptera eller överväga några kreativa idéer, förslag eller material från allmänheten som har att göra med dess produkter och tjänster ("Bidrag"), och därför bör du inte skicka någon kommunikation till Mastercard genom denna webbplats eller på något annat sätt. Om du skickar oss ett Bidrag, trots vår begäran att inte göra det, ska ett sådant Bidrag omedelbart tillfalla Mastercard och Mastercard ska uteslutande nu och härefter äga alla rättigheter, titlar och intressen i detta Bidrag. Vidare skall Mastercard kunna använda alla Bidrag för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till, utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster. Mastercard ansvarar inte för sådan användning, för offentliggörande av sådana Bidrag, eller för likheter mellan Bidrag och eventuella framtida produkter och tjänster från Mastercard.

Försäljare och erbjudanden för försäljare

Försäljare kan tillhandahålla Mastercard vissa rabatter, avdrag eller andra förmåner (t.ex. fri frakt) på inköp av varor och tjänster ("Erbjudanden") som kommer att finnas tillgängliga på Mastercards webbplats. Sådana erbjudanden är föremål för vissa villkor och kan ändras när som helst utan att vi meddelar dig. Mastercard ansvarar inte för förlust eller skada som uppstått som en följd av en interaktion mellan dig och en försäljare med avseende på sådana erbjudanden. Förutom vad som anges häri, är alla ärenden, inklusive men inte begränsat till leverans av varor och tjänster, returer och garantier, endast mellan dig och de tillämpliga försäljarna. Du bekräftar att Mastercard varken rekommenderar eller garanterar försäljarna eller de erbjudanden som de tillhandahåller via Mastercards webbplats.

Innehåll som tillhandahålls av en tredje part och länkar till andra webbplatser

Mastercards webbplats kan innehålla material som tillhandahållits av en tredje part, samt länkar till andra webbplatser som är helt oberoende från denna webbplats. Innehåll och länkar som tillhandahålls av en tredje part inkluderas enbart för att underlätta för användarna och ska inte ses som ett godkännande, en rekommendation eller en garanti från Mastercard. Dessutom ansvarar inte Mastercard för riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten hos information från en tredje part, eller de produkter eller tjänster som erbjuds eller säljs via länkade webbplatser. Du är ensamt ansvarig för användningen av information från en tredje part. Alla avtal, transaktioner eller andra arrangemang mellan dig och sådan tredje part sker helt på egen risk. När du klickar på en länk till en tredje part lämnar du Mastercards webbplats. All personlig information du lämnar på den länkade webbplatsen kommer inte att samlas in eller kontrolleras av Mastercard, men kommer däremot att vara föremål för sekretesspolicyn eller Användarvillkoren på den länkade webbplatsen. Läs igenom sekretesspolicyn och Användarvillkoren på den länkade webbplatsen för mer information om sekretessförfaranden.

Sekretesspolicy

Mastercard förstår vikten av att respektera integriteten hos de personer som besöker och väljer att dra nytta av de program och den information som erbjuds på våra webbplatser. Mastercards Svensk sekretesspolicy tillhandahåller en översikt över vad du kan förvänta dig när du går med i ett av våra program eller bara besöker Mastercards webbplats. Olika eller programspecifika policyer kan tillämpas på våra landsspecifika eller programspecifika sidor. Se länken längst ned på sidan för den tillämpliga versionen av vår policy. Klicka här för att visa vår globala sekretesspolicy.

Skadeersättning

Du samtycker till att hålla Mastercard och dess affärspartners, personal och närstående skadeslösa från ansvar, förlust, anspråk och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, relaterade till antingen din kränkning av dessa Användarvillkor eller din användning av webbplatsen. Du kommer att gottgöra och hålla Mastercard skadeslösa från alla anspråk eller juridiska förfaranden mot Mastercard till följd av eller i samband med kränkningar av upphovsrätt eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter för tredje parter som finns i dina Användarbidrag och/eller någon annan kränkning av lag eller avtalsbrott gällande Användarbidrag. Du kommer att gottgöra och hålla Mastercard skadeslösa från alla anspråk, skador och kostnader som resulterar från direkt eller indirekt användning, disposition, reproduktion, publicering eller offentlig kommunikation av Användarbidraget.

Garantifriskrivning

Mastercard kommer att arbeta för att säkerställa att allt material på denna webbplats är korrekt. Korrektheten kan dock inte garanteras och Mastercard tar inget ansvar för riktigheten, fullständigheten eller äktheten av någon information på denna webbplats.

MASTERCARDS WEBBPLATS OCH ALLT INNEHÅLL HÄRI TILLHANDAHÅLLS TILL DIG "SOM DEN ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FRÅNSÄGES HÄRMED, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TITEL/UPPHOVSRÄTT, INFORMATIONENS KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. INGEN INFORMATION SOM DU ERHÅLLLER FRÅN MASTERCARD VIA DEN HÄR WEBBPLATSEN SKA SKAPA EN GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI. UTAN BEGRÄNSNING FRISKRIVER MASTERCARD ALLA GARANTIER FÖR TILLGÅNGEN TILL WEBBPLATSEN, ATT WEBBPLATSEN FUNGERAR FELFRITT, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR PÅ EGEN RISK, ALLT INNEHÅLL SOM LADDAS NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLES VIA DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM KAN UPPSTÅ VID ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT, SKADOR TILL FÖLJD AV DATAVIRUS. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV GARANTIER, SÅ NÅGRA AV OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Friskrivning från skadestånd och begränsning av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MASTERCARD ELLER DESS SAMARBETSPARTNERS VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, ALLMÄNNA, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EGENDOMSSKADOR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV AFFÄRER, EKONOMISK FÖRLUST, FÖRLUST AV DATA ELLER FÖRLUST AV VINST, OAVSETT VILKEN TYP AV ÅTGÄRD SOM VIDTAGITS (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL AVTAL, FÖRSUMLIGHET ELLER ANDRA SKADEGÖRANDE HANDLINGAR), TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING ELLER ÅTKOMST AV MASTERCARDS WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL, ÄVEN OM MASTERCARD ELLER DESS SAMARBETSPARTNERS, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER ELLER DOTTERBOLAG HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MASTERCARDS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ANDRA VIDTAGNA ÅTGÄRDER, VARE SIG I KONTRAKT, HANDLING (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VÅRDSLÖSHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÖVERSTIGA SUMMAN SOM DU HAR BETALAT, OM NÅGON, ELLER ETT HUNDRA EURO (€100) ((DET BELOPP SOM ÄR MINDRE), FÖR ATT KOMMA ÅT ELLER DELTAGA I NÅGON AKTIVITET MED ANKNYTNING TILL MASTERCARDS WEBBPLATS. RÅDANDE LAG KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG FRÅN ANSVAR ELLER SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG BEHÖVER INTE NÖDVÄNDIGTVIS GÄLLA DIG

Användarvillkor ej tillämpliga för några av Mastercards betalningsvillkor för kortinnehavare

Mastercard är ett branschledande företag som tillhandahåller betalningstjänster. Mastercard är inte ett finansinstitut och utfärdar inte kredit-, bank- eller betalkort av något slag. Du har en relation med banken eller det finansinstitut som utfärdade ditt Mastercard-kort, inte direkt med Mastercard. Alla frågor eller ärenden som har att göra med ditt Mastercard eller kortinnehavarens konto bör riktas till banken eller det finansinstitut som utfärdade ditt kort, inte till Mastercard. Mastercard har en relation med banken eller det finansinstitut som utfärdade kortet, men den relationen gäller inte enskilda kortinnehavare eller betalkortskonton. Mastercards webbplats drivs av Mastercard och dess samarbetspartners.

Övrigt

Dessa Användarvillkor skall betraktas, tolkas och genomföras enligt svensk lag utan hänsyn till eventuella principer eller lagkonflikter. Du samtycker uttryckligen till att alla juridiska åtgärder eller eventuella orättvisor som uppstår direkt eller indirekt ur dessa Användarvillkor eller denna webbplats skall inlämnas endast till de svenska domstolarna. Du godkänner och underställer dig personlig jurisdiktion vid sådana domstolar vid tillämpningen av alla åtgärder som rör Mastercards webbplats, din åtkomst eller användning av webbplatsen, eller dessa Användarvillkor, samt extraterritoriell delgivning. Innehåll och programvara från Mastercards webbplats kan vara föremål för USA:s eller Irlands exportjurisdiktioner och andra länders importjurisdiktioner. I samband med din användning av denna webbplats är du ensam ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar och förordningar gällande export, återexport och import i alla tillämpliga jurisdiktioner. Du får inte, direkt eller indirekt, använda, distribuera, överföra eller vidarebefordra Innehåll eller programvara från denna webbplats, antingen genom en direkt produkt eller av sådana material eller produkter, programvara eller annan teknisk information i vilken Innehåll eller programvara från denna webbplats har införts, förutom i enlighet med alla tillämpliga export- och importlagar för alla relevanta jurisdiktioner. Användarvillkoren får inte överlåtas av dig. Mastercard kan när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter som anges i dessa Användarvillkor. Om någon del eller bestämmelse i dessa Användarvillkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa skall denna del avskiljas från dessa Användarvillkor och inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser. Förutom vad som anges häri, utgör dessa Användarvillkor hela avtalet mellan dig och Mastercard avseende ämnet. Vissa bestämmelser i dessa Användarvillkor kan komma att ersättas eller kompletteras av juridiska meddelanden eller villkor som finns på särskilda sidor, applikationer, verktyg eller annat material som du kan komma åt på den här webbplatsen. Mastercards underlåtenhet att tillämpa någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller några ytterligare villkor skall inte tolkas som ett upphävande av sådana bestämmelser eller av Mastercards rätt att tillämpa sådana bestämmelser. Dessa Användarvillkor och eventuella tillhörande dokument kan accepteras i elektronisk form (t.ex. genom ett elektroniskt godkännande eller en annan typ av samtycke) och ditt godkännande anses bindande mellan dig och Mastercard. Du accepterar härmed, utan begränsning, att du inte kommer att bestrida giltigheten eller verkställbarheten av dessa Användarvillkor och alla tillhörande dokument.

Kundtjänst och kontaktinformation

Mastercard Europe
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgium