Kullanma Koşulları

Giriş

Mastercard Europe SA. şirketi olarak ("Mastercard" veya "Biz”) kişisel bilgilendirme amaçlı sizlere www.mtr.mastercardservices.com sitesini ("Mastercard Traveller Rewards sitesi") sunuyoruz. Mastercard Traveller Rewards sitesine göz atmaktan veya siteyi kullanmaktan çekinmeyin. Mastercard Traveller Rewards sitesine erişerek ve/veya kullanarak, aşağıda belirtilen kullanım şartlarını (“Kullanım Şartları”) herhangi bir sınırlama olmaksızın kabul etmiş sayılacaksınız. Bu Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen Mastercard Traveller Rewards sitesini kullanmayınız.

Mastercard Traveller Rewards Sitesinde açıklanan teklifler, geçerli Mastercard (gümüş logolu World Elite ve Black Edition Mastercard kartlar) kartınızı temin eden bankanız tarafından kart sahibine sunulmuştur. İşbu Kullanma Koşulları, yalnızca sizin Mastercard Traveller Rewards Sitesi erişim ve kullanımınıza yöneliktir. Hüküm ve koşullar ya da teklifler veya teklifler programı ile ilgili her türlü konu ve sorularınızı Mastercard’ınızı almış olduğunuz bankaya ya da MTR.Turkiye@mastercard.com e-posta adresine yöneltebilirsiniz..

Site İçeriği Kullanım Hakkı

Mastercard Sitesindeki herhangi bir içeriği kişisel kullanım amacıyla gözden geçirmeniz, paylaşmanız, yazıcıdan bastırmanız veya indirmeniz için, aşağıda belirtildiği şekilde sınırlı, münhasır olmayan, kabili rücu bir lisans veriyoruz. Mastercard sitesindeki herhangi bir içeriği lisanslama, yeniden yayınlama, dağıtma, kopyalama, devretme, alt-lisanslama, transfer etme, satma, türev çalışmalar hazırlama veya diğer kişisel olmayan kullanımınız için size herhangi bir hak tanınmamaktadır. Herhangi bir içeriğin herhangi bir kısmı, kişisel kullanımınız haricinde herhangi bir şekilde çoğaltılamaz , elektronik veya mekanik herhangi bir bilgi erişim sistemine dâhil edilemez. Mastercard sitesine veya Mastercard Sitesinin temelinde yatan herhangi bir sunucu veya ağa hasar veya zarar verebilecek bir şekilde veya bu amaçla veya diğer herhangi bir kişinin Siteyi kullanmasını ve yararlanmasını engelleyecek bir şekilde Mastercard sitesine erişemez veya kullanamazsınız. Siteye erişmek için otomatik sistemler (örneğin, robotlar, örümcekler, vs.) kullanamazsınız. Sitenin diğer kullanıcılarının kişisel kimlik bilgilerini toplamayacağınızı veya bu bilgileri satmayacağınızı veya istismar etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

Burada açıkça verilen sınırlı haklar haricinde, Mastercard Sitesi ile ilgili tüm haklar, mülkiyet hakları ve menfaatlerin yanı sıra, burada ihtiva edilen içeriğin sahibi Mastercard olup tüm hakları saklı tutulmaktadır.

MASTERCARD TAKDİRİ TAMAMIYLA KENDİSİNE AİT OLMAK ÜZERE, KULLANIM ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİN İHLAL EDİLMESİ VE HAKLARIN KULLANIMI DÂHİL, HERHANGİ BİR NEDENLE, HERHANGİ BİR KİŞİNİN BU SİTEYE ERİŞİMİNİ BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN REDDEDEBİLİR.

Mastercard Sitesinde Yapılan Değişiklikler ve Kullanım Şartları

Mastercard, bu Kullanım Şartları da dahil olmak üzere, bu sitede görünen veya ilgili olan içeriği, materyalleri veya bilgileri size herhangi bir bildirimde bulunmadan herhangi bir anda değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar. Mastercard, bu Kullanım Şartlarını bu sayfayı güncelleyerek herhangi bir anda revize edebilir. Bu revizyonlar, sizler için bağlayıcı olacak ve dolayısıyla güncel Kullanım Şartlarını gözden geçirmek için bu sayfaları muhtelif zamanlarda ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Mastercard Sitesinin içeriği yürürlükteki Fikri Mülkiyet Kanunları tarafından korunmakta olup, tüm içerik Mastercard’ın mülkiyetindedir veya bir lisans veya izinle kullanılmaktadır. Mastercard Sitesindeki tüm metin, formatlama (herhangi bir sınırlama olmaksızın Mastercard sitesindeki materyallerin seçimi, koordinasyonu ve düzenlemesi dahil olmak üzere) ve bu Sitedeki görüntüler, grafikler, animasyonlar, araçlar, görsel programlama kütüphanedeki grafik bileşenler, uygulamalar, reklamlar, videolar, müzik, sesler, makaleler, kopyalar, yaratıcı materyaller, fotoğraflar, ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar ve logolar ile diğer materyaller ve bilgiler Mastercard’ın, yan kuruluşlarının, iştiraklerinin ve bunların ilgili lisans verenleri ile lisans alanlarının mülkiyet haklarına tabidir (hep birlikte ""İçerik""). Bu materyaller, tarafınızdan herhangi bir şekilde kopyalanamaz, ters mühendisliği yapılamaz, kaynak koduna dönüştürülemez, tadil edilemez, diğer web sitelerine yeniden postalanamaz, çerçevelenemez, derin bağlantısı yapılamaz, değiştirilemez veya dağıtılamaz, yeniden dağıtılamaz, lisanslanamaz, alt-lisanslanamaz veya transfer olunamaz

Mastercard Sitesinde ihtiva edilen hiçbir şey, ima yoluyla veya herhangi bir şekilde Mastercard’ın önceden yazılı izni olmaksızın Mastercard ticari markasının, fikri mülkiyet haklarının veya tescilli materyallerinin ticari olarak kullanımına herhangi bir lisans veya hak verilmesi şeklinde yorumlanmayacaktır. Tescil edilmiş olsun veya olmasın, Mastercard Sitesinde görüntülenen ticari markalar, logolar, ticari unvanlar ve hizmet markaları (hep birlikte ""Ticari Markalar"") Mastercard ve Mastercard’ın üçüncü şahıs işbirliği ortaklarının ticari markalarıdır. Mastercard Sitesinde görüntülenen Ticari Markaların, Mastercard veya Ticari Markanın, Mastercard Europe ticari markalarının sahibi olan üçüncü şahısların önceden yazılı izni alınmadan, Mastercard Sitesinde ihtiva edilen herhangi bir şeyin, ima yoluyla veya başka şekilde, kullanım hakkı verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır

Bu materyallerin yetkisiz ticari kullanımı, Mastercard'ın fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi olarak kabul edilecek ve Mastercard’ın tüm yasal hakları ve yasal önlemlerine tabi olacaktır.

Geri Bildirimler

Mastercard Sitesi, ürünleri ve/veya hizmetleri hakkında muhtelif zamanlarda geri bildirimde bulunmanızı isteyebiliriz. Gönderdiğiniz herhangi bir iletişim veya materyal (a) Mastercard tarafından gizli olmayan ve tescilsiz addolunacak; (b) Mastercard’ın mülkü olacak ve Mastercard bunlar üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve menfaatlerin şimdi ve bundan sonra münhasır sahibi olacak ve (c) size karşı herhangi bir zorunluluk, tazminat veya diğer herhangi bir yükümlülüğü olmadan ve takdiri tamamıyla Mastercard’a ait olmak üzere, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Mastercard lisans sahipleri ve bağlı şirketleri tarafından faydalanılabilecektir. Böyle bir kullanım, şu anda bilinen veya ileride geliştirilebilecek herhangi bir ortamda ve herhangi bir şekilde, tamamen veya kısmen çoğaltma, ifşa, iletim, basım, yayınlama ve gönderim de dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın, herhangi bir amaçla olabilecektir. Mastercard bu tür bir iletişime yanıt vermek zorunda değildir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Mastercard ürünleri ve hizmetleri ile ilgili olarak kamudan herhangi bir yaratıcı fikir, öneri veya materyal kabul etmeme veya dikkate almama politikası sürdürmekte olup bu Site aracılığıyla veya başka bir yolla herhangi bir iletişimde Mastercard’a herhangi bir geri bildirim yapmamalısınız. Bununla birlikte, işbu uyarımıza rağmen bize herhangi bir geri bildirim gönderirseniz, sözkonusu geri bildirim derhal Mastercard’ın mülkiyetine geçecek ve Mastercard şimdi ve bundan sonra bu Sunum üzerindeki tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere münhasıran sahip olacaktır. Ayrıca, Mastercard, sözkonusu geri bildirimleri, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması da dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. Mastercard, bu geri bildirimlerin bu tür kullanımı ve açıklanmasından veya yapılan geri bildirim ile ilerideki Mastercard ürün ve hizmetlerdeki benzerliklerden sorumlu olmayacaktır.

Şirketler ve Şirketlerin Teklifleri

Şirketler, Mastercard Sitesinde yer alacak ürün ve hizmetlerin (“Teklifler”) satın alınmasında geçerli Mastercard sahiplerine belirli indirimler, iadeler veya benzeri menfaatler (örneğin, ücretsiz sevkiyat) sunabilir. Bu tür teklifler belli şart ve koşullara tabi olup sizlere herhangi bir bildirimde bulunmadan herhangi bir anda değiştirilebilir. Mastercard, bu tekliflerle ilgili sizinle bu tür bir şirket arasındaki herhangi bir etkileşimin ya da ticari ilişkinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktır. Burada açıkça belirtilenler haricinde, ürünlerin ve hizmetlerin teslimatı, geri iadesi ve garantiler de dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm hususlar sadece ve kesinlikle sizinle ilgili şirket arasındadır. Mastercard Sitesi aracılığıyla erişilebilen bu tür şirketlerin sundukları ürün veya hizmetlere ilişkin tekliflerin Mastercard’ın onayına tabi olmadığını veya Mastercard’ın bunlarla ilgili herhangi bir garanti vermediğini (garanti sorumluluğu taşımadığını) kabul ve beyan etmektesiniz.

Üçüncü Şahıs İçerikleri ve Diğer Web Sitelerine Linkler

Mastercard Sitesi, üçüncü şahıs içeriği ve bu siteden tamamen bağımsız olan diğer web sitelerine linkler ihtiva edebilir. Üçüncü şahıs içerik ve linkleri sadece kullanıcılara kolaylık sağlamaları amacıyla dâhil edilmiş olup, Mastercard tarafından verilen herhangi bir onay, doğrulama veya garanti teşkil etmemektedir. Buna ek olarak, Mastercard, üçüncü şahıs bilgilerinin veya bağlanılan herhangi bir web sitesi aracılığıyla sunulan veya satılan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, eksiksizliği veya güvenilirliğinden de sorumlu olmayıp, bunlardan ve üçüncü şahıs bilgilerinin kullanımından sadece siz sorumlusunuz. Sizin ve bu tür üçüncü şahıslar arasında yapılan herhangi bir anlaşma, işlem veya diğer düzenlemeleri kendi riskinizle gerçekleştirmektesiniz. Üçüncü bir şahıs bağlantısına tıkladığınızda, Mastercard Sitesinden çıkmış olacaksınız. Girdiğiniz siteye sunduğunuz herhangi bir kişisel bilgi, Mastercard tarafından toplanmayacak veya kontrol edilmeyecek, fakat girdiğiniz sitenin gizlilik bildirimi veya kullanım şartlarına tabi olacaktır. Girdiğiniz sitenin gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen girilen sitenin gizlilik politikası ve kullanım şartlarını gözden geçirin.

Gizlilik Politikası

Mastercard, bu siteyi yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak kullanıma sunmaktadır. Mastercard, sitenin çalıştırılması ve işlevselliklerinin sağlanması adına, siteyi kullanımınız sırasında edindiğiniz çevrimiçi deneyimi desteklemek amacıyla belirli kişisel bilgilerinizi toplayabilecek çerezler kullanmaktadır. Sitenin sağ alt köşesine giderek sitede kullanılan çerezlerle ilgili tüm bilgilere ulaşabilir ve kişisel verilerinizin çerez tercihlerinizi değiştirerek nasıl toplanacağını yönetebilirsiniz.

Bu sitede veya bu site vasıtasıyla başka hiçbir kişisel veri toplamıyoruz.

Bankanız tarafından sunulan menfaatler için uygun olup olmadığınızı kontrol edebilmeniz için size kartınız ile ilgili kart numaranızın belirli sayıda rakamını girme seçeneği verilecektir. Bunun bir kişisel veri olmadığını ve Mastercard’ın sizi tespit edemeyeceğini dikkate alınız. Diğer Mastercard web sitelerini ziyaret ederseniz, ilgili Mastercard web sitesinde Gizlilik Bildirimi bağlantısı üzerinden topladığımız kişisel verileri ve bunları nasıl kullanabileceğimizi açıklayan bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tazminat

İşbu Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya siteyi kullanmanızla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir yükümlülük, kayıp, tazminat talebi ve giderlere karşı Mastercard’ı, iş ortaklarını, personelini ve bağlı şirketlerini Makul avukatlık ücretleri ve giderleri de dahil olmak üzere tazmin edeceğinizi, savunacağınızı ve sorumlu tutmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Garantilerin Reddi

Bu Mastercard Sitesindeki tüm materyallerin doğru olmasını sağlamak için Mastercard makul her türlü gayreti gösterecektir. Ancak, doğruluk garanti edilemez ve Mastercard bu Sitede yer alan herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir.

MASTERCARD SİTESİ VE BURADA İHTİVA EDİLEN TÜM İÇERİK, SİZE “OLDUĞU GİBİ” VE “BULUNDUĞU GİBİ” SAĞLANMIŞ OLUP, BİLGİNİN TİCARETE ELVERİŞLİLİĞİ, MÜLKİYETİ/İHLAL ETMEMESİ, KALİTESİ VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DAHİL OLMAK ÜZERE, SARAHATEN VEYA İMA YOLUYLA VERİLEN TÜM GARANTİLER BURADA REDDEDİLMEKTEDİR. SİTE ARACILIĞIYLA MASTERCARD’DAN ELDE ETTİĞİNİZ BİLGİLER, BURADA AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN BİR GARANTİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR. HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN, MASTERCARD SİTESİNİN ELVERİŞLİLİĞİ, MASTERCARD SİTESİNİN HATASIZ ÇALIŞACAĞI, HATALARIN DÜZELTİLCEĞİ VEYA MASTERCARD SİTESİNİN VİRÜSSÜZ OLDUĞU VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİ İLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR. BU SİTEYİ KULLANMANIZIN RİSKİ SİZE AİT OLACAK VE BU SİTE ARACILIĞIYLA İNDİRİLEN VEYA DİĞER BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN RİSKİ, SADECE SİZE AİT OLACAK VE BİLGİSAYAR VİRÜSLERİNDEN ORTAYA ÇIKABİLECEK HASARLAR DA DAHİL OLMAK FAKAT BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN BU SİTEYİ KULLANMANIZ SONUCU BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE GELEBİLECEK HASARLARDAN VEYA HERHANGİ BİR VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. BAZI YARGI MERCİLERİ, İMA YOLUYLA VERİLEN GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ BAZI İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Tazminatların Reddi ve Yükümlülüğün Sınırlandırılması

MASTERCARD VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ, MAL ZARARLARI, KULLANIM KAYBI, İŞ KAYBI, EKONOMİK KAYIPLAR, VERİ KAYBI VEYA KÂR KAYBI DÂHİL OLMAK ÜZERE FAKAT BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN, FİİLE BAKILMAKSIZIN (SÖZLEŞME, İHMALKARLIK VEYA DİĞER HERHANGİ BİR HAKSIZ FİİL DAHİL) MASTERCARD VEYA İŞ ORTAKLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ, BU TÜR KAYIP VE ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSALAR BİLE, MASTERCARD SİTESİNİ VEYA İÇERİĞİNİ KULLANMANIZ VEYA BUNLARA ERİŞİMİNİZDEN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ, CEZALANDIRICI, SONUÇSAL VEYA DİĞER ZARARLARDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. MASTERCARD’IN TÜM ZARARLAR, KAYIPLAR VE SÖZLEŞMESEL VEYA HAKSIZ FİİL (İHMALKARLIK DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI KALMAKSIZIN) NEDENİYLE OLSUN VEYA OLMASIN DAVA HAKKI VEREN NEDENLER YÜZÜNDEN HERHANGİ BİR MASTERCARD SİTESİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ETKİNLİĞE ERİŞMENİZ VEYA YER ALMANIZ DOLAYISIYLA SİZE KARŞI OLAN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, EĞER VARSA, ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTARI VEYA YÜZ EURO’YU (€100) (HANGİSİ DAHA KÜÇÜKSE) AŞMAYACAKTIR. YÜRÜRLÜLÜKTE OLAN KANUN, YÜKÜMLÜLÜĞÜN VEYA ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASINA VEYA İSTİSNA TUTULMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, DOLAYISIYLA YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR VEYA İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Kullanım Şartlarının Mastercard Ödeme Kart Sahibi Anlaşmalarına Uygulanamazlığı

Mastercard, önde gelen bir ödeme hizmetleri kuruluşudur. Mastercard bir finans kurumu değildir ve her ne türde olursa olsun kredi, bankamatik, çek veya ödeme kartı vermemektedir. Mastercard-markası taşıyan ödeme kartınız, veren bir banka veya finans kurumu ile ilişkili olup, doğrudan Mastercard ile ilişkili değildir. Mastercard-markası taşıyan ödeme kartınız veya kart hamili hesabınız ile ilgili tüm sorularınız veya sorunlarınızın Mastercard’a değil, doğrudan kartınızı veren banka veya finans kurumuna yönlendirilmesi gerekmektedir. Mastercard, amir bankanız veya finans kurumunuz ile bir ilişkisi olmasına rağmen, bu ilişki bireysel kart hamili veya ödeme kartı hesapları ile ilgili değildir..

Mastercard Sitesi, Mastercard ve bağlı şirketleri tarafından işletilmektedir.

Çeşitli Hükümler

İşbu Kullanım Şartları, kanunlar ihtilafı hükümleri uygulanmaksızın Belçika Kanunlarına göre yorumlanacak ve ifa edilecektir. İşbu Kullanım Şartları veya bu Siteden kaynaklanan veya doğrudan veya dolaylı surette ilgili olarak ortaya çıkan dava veya adli kovuşturma, sadece Waterloo veya Brüksel mahkemelerinde açılacaktır. Burada, Mastercard sitesi ile sizin bu siteye erişiminiz veya kullanımınız ile ilgili herhangi bir dava amacıyla bu mahkemelerin yargılama yetkisini ve dava tebliğinin bölge dışına gönderileceğini kabul etmektesiniz. Mastercard sitesinden indirilen içerik ve yazılımlar, Belçika ihracat mevzuatına ve ilgili diğer ülkelerin ithalat mevzuatlarına tabi olabilir. İlgili ülkelerin ihracat ve ithalat kanunları ve yönetmelikleri de dahil olmak üzere, işbu siteyi kullanımınız ile ilgili tüm uygulanabilir ihracat, yeniden-ihracat ve ithalat kanunları ve yetkili yargı mercilerinin tabi olduğu yasal mevzuata uyulmasından sadece siz sorumlu olacaksınız. Doğrudan bir ürün olarak veya işbu Siteden indirilen içerik veya yazılımın dahil edildiği materyaller veya ürünler, yazılım veya diğer teknik bilgiler olarak, ilgili tüm yargı mercilerinin tabi olduğu yürürlükteki ihracat ve ithalat kanunları ve yönetmeliklerine uygun olmadığı takdirde, bu Siteden indirilen içerik ve yazılımları doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz, dağıtamaz, transfer edemez veya yayınlayamazsınız.

İşbu Kullanım Şartları, sizin tarafınızdan devredilemez. Mastercard, işbu Kullanım Şartlarında belirtilen hak ve yükümlülüklerini herhangi bir anda devredebilir. İşbu Kullanım Şartlarının herhangi bir kısmının veya herhangi bir hükmünün yasal olarak geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz olması durumunda, söz konusu kısmın işbu Kullanım Şartlarından ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan diğer herhangi bir hükmün geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Burada belirtilenler haricinde, işbu Kullanım Şartları bu konuyla ilgili olarak siz ve Mastercard arasında yapılan tüm anlaşmayı teşkil etmektedir. Bu Sitede erişebileceğiniz bazı sayfalarda, uygulamalarda, araçlarda veya diğer materyallerde bulunan belirlenmiş yasal bildirimler veya koşullar, işbu Kullanım Şartlarının bazı hükümlerinin yerini alabilir. Mastercard'ın işbu Kullanım Şartları veya herhangi bir ek koşulun hükümlerinden herhangi birini uygulamaması, söz konusu hükümden veya söz konusu hükmü uygulama hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. İşbu Kullanım Şartları ve ilgili herhangi bir doküman elektronik şekilde onaylanabilir (örneğin, elektronik veya diğer olanaklarla rıza göstermek suretiyle) olup işbu onayınızın siz ve Mastercard arasında bağlayıcı olduğu varsayılacaktır. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, işbu Kullanım Şartlarının ve diğer ilgili dokümanların geçerliliğine veya uygulanabilirliğine itiraz etmeyeceğinizi burada kabul etmektesiniz.

©2019 Mastercard. Mastercard ve Mastercard Marka İşareti, Mastercard International Incorporated Şirketinin tescilli markalarıdır.

Müşteri Hizmetleri ve İrtibat Bilgileri

Mastercard Europe SA.
Türkiye Temsilcilik Ofisi
Tamburi Ali Efendi Sok. No:13
34337 Etiler, İstanbul / Türkiye
Tel: 0090 212 351 9900