Mastercard Travel Rewards – ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ถือบัตร

ภาพรวมของโปรแกรม

Mastercard Travel Rewards เป็นโปรแกรมข้อเสนอแบบดิจิทัลข้ามพรมแดน ผู้ถือบัตรที่เข้าเกณฑ์สามารถเข้าถึงข้อเสนอเงินคืนจากร้านค้ายอดนิยมระดับชั้นนำในประเทศปลายทางทั่วโลกและทางออนไลน์ หลังจากการซื้อที่เกี่ยวข้อง เครดิตในใบแจ้งยอดจะถูกส่งเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรโดยอัตโนมัติโดยธนาคารผู้ออกบัตร - ไม่ต้องใช้คูปองและไม่ต้องใช้รหัสส่งเสริมการขาย

ผู้ถือบัตรทั้งหมดที่มี Mastercard ที่เข้าเกณฑ์สามารถเข้าถึงข้อเสนอ Mastercard Travel Rewards ได้ สำหรับคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ ผู้ถือบัตรควรติดต่อธนาคารที่ออกบัตร Mastercard ของตน เพียงใช้บัตรในร้านค้าที่เลือกไว้ ผู้ถือบัตรจะสามารถปลดล็อกข้อเสนอสุดพิเศษทั่วโลก ข้อเสนอบางอย่างจะรวมอยู่กับบัตรที่เข้าเกณฑ์โดยตรง ในขณะที่ข้อเสนออื่น ๆ จะเปิดใช้งานโดยการเพิ่มข้อเสนอลงในบัตรหรือซื้อของโดยตรงผ่านลิงก์ร้านค้าในเครือที่มีให้บนเว็บไซต์ Mastercard Travel Rewards (https://mtr.mastercardservices.com) สำหรับข้อเสนอพิเศษที่ต้องมีการเปิดใช้งาน ผู้ถือบัตรจะต้องคลิก "Add to Card (เพิ่มลงในบัตร)" บนข้อเสนอก่อนที่จะทำการซื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนด สำหรับรายการข้อเสนอและร้านค้าปลายทางในปัจจุบัน และข้อกำหนดของข้อเสนอแต่ละรายการ ผู้ถือบัตรสามารถดูได้ที่ https://mtr.mastercardservices.com/ หรือ www.priceless.com/travelrewards จะมีการเพิ่มข้อเสนอใหม่สำหรับผู้ค้าและร้านค้าปลายทางในทุกไตรมาส

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอ:

ธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อกำหนดจะจำกัดเฉพาะธุรกรรมที่ประมวลผลโดย Mastercard เท่านั้น และสามารถทำได้ด้วยบัตร Mastercard ที่เข้าเกณฑ์เท่านั้น ธุรกรรมจะต้องได้รับการดำเนินการในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่แสดงข้อเสนอของผู้ค้า ข้อเสนอบางอย่างจำกัดเฉพาะการแลกของรางวัลในร้านค้าหรือทางออนไลน์เท่านั้น ข้อเสนอบางอย่างจำกัดการแลกหนึ่งครั้งต่อผู้ถือบัตรต่อระยะเวลาของข้อเสนอ เงินคืนในรูปแบบของเครดิตในใบแจ้งยอดอาจใช้เวลาถึง 60 วัน จึงจะปรากฏบนใบแจ้งยอดของผู้ถือบัตร กรุณาตรวจสอบที่ https://mtr.mastercardservices.com/ หรือ www.priceless.com/travelrewards สำหรับรายละเอียดข้อเสนอทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไข ประกาศความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม

Mastercard ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลบข้อเสนอของผู้ค้าหรือตลาดปลายทางได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับผู้ถือบัตร Mastercard ที่เข้าเกณฑ์ ร้านค้าอาจให้ส่วนลด เงินคืน หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับการซื้อสินค้าและบริการที่จะมีให้ใน https://mtr.mastercardservices.com/ (“เว็บไซต์ Mastercard”) ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการ และโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
Mastercard จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างผู้ถือบัตรและผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอดังกล่าว ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งมอบสินค้าและบริการ การส่งคืน และการรับประกันจะเป็นไประหว่างผู้ถือบัตรและผู้ค้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้ถือบัตรรับทราบว่า Mastercard ไม่รับรองหรือรับประกันผู้ค้าที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ Mastercard หรือข้อเสนอที่พวกเขามอบให้
  • Mastercard ไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการนำเสนอ
  • Mastercard ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงินคืนที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องผ่านระบบของ Mastercard และแสดงการปรับเปลี่ยนดังกล่าวในใบแจ้งยอดของผู้ถือบัตร Mastercard ไม่มีข้อผูกมัดในการจ่ายค่าชดเชยใด ๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนเหล่านี้
  • เงินคืนไม่สามารถใช้ได้กับการทำธุรกรรมที่ถูกยกเลิกหรือการคืนสินค้า
  • ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม หากผู้ถือบัตรใช้วิธีการหรือเครื่องมือใด ๆ ที่ละเมิดความสมบูรณ์ของระบบ เช่น ช่องโหว่ของระบบ ซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน ปลั๊กอิน หรือพฤติกรรมที่เป็นอันตราย เช่น การทำกำไรที่ผิดกฎหมาย การถอนเงินสด การทำธุรกรรมเท็จ ฯลฯ เพื่อขอรับเงินคืน Mastercard ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสิทธิ์ของผู้ถือบัตร และยกเลิกหรือถอนเงินคืนที่ชำระโดยตรงหรือผ่านธนาคารผู้ออกบัตร
  • ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่เข้าเกณฑ์