Ponuda počinje

01-Jul-2022

Ponuda se završava

30-Sep-2022

Italija

Hotel Savoy Florence

Travel

Potrošite EUR 1000 ili više u Hotelu Savoy u Firenci i dobićete o keš-bek od EUR 100.

Smešten na veličanstvenom Trgu Republike u Firenci, nedaleko od veličanstvenog Duoma, Hotel Savoy je deo firentinske tradicije znamenitih zdanja koje kao da šalje pozivnicu u istorijsko jezgro grada. Uživajte u aperitivu na otvorenoj terasi Irene ili zaronite u italijanski jelovnik Fulvija Pjeranđelinija.

Kako da pristupim ovoj ponudi?

Ova ponuda je automatski dostupna za vašu karticu koju ste registrovali.

Pristupite ponudi sada

Uslovi korišćenja

Kvalifikacione transakcije su ograničene na one koje obrađuje Mastercard i mogu se obaviti samo sa važećom Mastercard karticom koja je izdata van države u kojoj se obavlja transakcija. Važi za pojedinačnu kupovinu od EUR 1000 ili više, uključujući poreze i posle svakog popusta u Hotelu Savoy u Firenci. Keš-bek će biti ostvaren samo prilikom kupovine u objektu, obavljene u EUR, u Hotelu Savoy, Piazza della Repubblica 7, Firenca, Italija.

Važi za pojedinačnu kupovinu od EUR 1000 ili više, uključujući poreze i posle svakog popusta u Hotelu Savoy u Firenci. Keš-bek će biti ostvaren samo prilikom kupovine u objektu, obavljene u EUR, u Hotelu Savoy, Piazza della Repubblica 7, Firenca, Italija. Ne važi za onlajn kupovinu. Ako Mastercard ne dobije informacije koje identifikuju vašu transakciju kao onu na koju se odnosi ponuda, nećete dobiti pripadajuću nagradu. Pripadajuća nagrada može biti otkazana ukoliko kvalifikaciona kupovina bude vraćena/otkazana.