Mastercard Travel Rewards – Uslovi za korisnike kartice

Pregled programa

Mastercard Travel Rewards je digitalni program prekograničnih ponuda. Vlasnici kartica koji ispunjavaju uslove imaju pristup ponudama sa povratom novca od trgovaca u najpopularnijim odredištima u zemljama širom sveta i online. Nakon izvršenih kupovina banke izdavaoci će automatski dostaviti kredite na račune vlasnika kartice – kuponi ili promotivni kodovi nisu potrebni.

Svi vlasnici Mastercard kartice koja ispunjava uslove imaju pristup Mastercard Travel Rewards ponudama. Za pitanja o ispunjavanju uslova, vlasnici kartice trebaju da se obrate banci koja je izdala njihovu Mastercard karticu. Jednostavno, korištenjem svoje kartice kod odabranih trgovaca, vlasnici kartice mogu otključati ekskluzivne ponude širom sveta. Neke od ponuda su integrisane direktno na karticu, dok se druge aktiviraju dodavanjem ponude na karticu ili direktnom kupovinom putem veze na pridruženog trgovca na web stranici programa Mastercard Travel Rewards (https://mtr.mastercardservices.com/). Za ponude koje zahtevaju aktivaciju, vlasnici kartice moraju da kliknu na "Dodajte na karticu" u ponudi, pre obavljanja kupovine koja ispunjava uslove. Za aktuelni spisak ponuda i destinacija, kao i uslove individualne ponude, vlasnici kartica mogu da posete https://mtr.mastercardservices.com/ ili www.priceless.com/travelrewards. Ponude novih trgovaca i destinacija dodaju se kvartalno.

Odredbe i uslovi ponude:

Transakcije za kvalifikovanje su ograničene na one koje obrađuje Mastercard i mogu da se izvrše samo odgovarajućom Mastercard karticom. Transakcije moraju da se obave u lokalnoj valuti države u kojoj je navedena ponuda trgovaca. Neke ponude su ograničene samo na povrate u trgovini ili online. Neke ponude su ograničene na jedan povrat po korisniku kartice po periodu ponude. Može se čekati i do 60 dana da se povrat novca u obliku kredita pojavi na izvodu vlasnika kartice, što može da varira u zavisnosti od Izdavaoca, a za ponude koje pruža veza pridruženog trgovca, može proći i do 120 dana da se povrat novca pojavi na izvodu vlasnika kartice. Na https://mtr.mastercardservices.com/ ili www.priceless.com/travelrewards proverite više detalja o ponudi, Uslove i odredbe, obaveštenja o privatnosti i druge relevantne informacije.

Uslovi i odredbe programa

Mastercard zadržava pravo dodavanja ili uklanjanja ponuda trgovaca ili odredišnih tržišta u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Za kvalifikovane vlasnike Mastercard kartica, Trgovci mogu da omoguće određene popuste, rabate ili druge pogodnosti za kupovinu robe i usluga koje će biti dostupne na https://mtr.mastercardservices.com/ ("Mastercard sajt"). Takve ponude podležu određenim uslovima i odredbama i ovaj program se može promeniti u bilo kom trenutku bez obaveštenja.
Mastercard ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat bilo kakve interakcije između vlasnika kartice i trgovca u vezi s takvim ponudama. Osim ovde navedenog, sva pitanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na dostavu robe i usluga, povrate i garancije, isključivo su i strogo između vlasnika kartice i odgovarajućeg(ih) trgov(a)ca. Vlasnici kartica potvrđuju da Mastercard ne podržava niti garantuje za trgovce kojima se može pristupiti putem web stranice Mastercard niti za ponude koje oni pružaju.
  • Mastercard ne snosi nikakvu odgovornost za proizvode i usluge koji su ponuđeni.
  • Mastercard zadržava pravo da uskladi sve propuštene ili netačne povrate novca putem Mastercard sistema i prikaže takva usklađivanja na izvodu kartice vlasnika. Mastercard ne duguje nikakve naknade za ova usklađivanja.
  • Povrat novca se ne primenjuje na otkazane ili transakcije s povratom novca.
  • Korisnici kartica će se pridržavati relevantnih zakona i propisa, te odredbi i uslova Programa. Ukoliko vlasnici kartice koriste bilo koja sredstva ili alate koji narušavaju integritet, kao što su rupe u sistemu, plug-in softver, plug-inovi ili zlonamerna ponašanja, kao što je nezakonita zarada, isplata gotovine, lažne transakcije itd., kako bi dobili povrat novca, Mastercard zadržava pravo da uskrati kvalifikovanost vlasnika kartice u programu i otkaže ili povuče sve plaćene povrate gotovine direktno ili putem banke izdavaoca.
  • Osobe ispod 18 godina starosti se ne nalaze među kvalifikovanim učesnicima ovog programa.