Ponuda počinje

01-Jul-2022

Ponuda se završava

30-Sep-2022

Turkey

RIXOS HOTELS

Travel

Ostvarite keš-bek od 20% za svaku kupovinu u hotelima Rixos

RIXOS HOTELS POPUSTI I POGODNOSTI.

Kako da pristupim ovoj ponudi?

Ova ponuda je automatski dostupna za vašu karticu koju ste registrovali.

Pristupite ponudi sada

Uslovi korišćenja

Kvalifikacione transakcije su ograničene na one koje obrađuje Mastercard i mogu se obaviti samo sa važećom Mastercard karticom koja je izdata van države u kojoj se obavlja transakcija.

Pogodnosti su dostupne samo za direktne rezervacije koje izvrši korisnik kartice po promenljivoj javnoj stopi na www.rixos.com, uz specijalni korporativni kod „MASCAR” dodeljen Mastercard programu. Neće važiti smeštaj po specijalnim cenama za putne agente, tur operatere, OTA's, popusti na avionske karte, specijalno ugovorene cene, kao ni smeštaj na bazi sata/dana. Za dodatne privilegije iz prethodne rečenice, molimo da se minimum 48 sati pre datuma dolaska obratite na adresu corporate@rixos.com. Posebni popusti podležu dostupnosti, a ponuda može biti izuzeta određenog datuma / za državne praznike. Rixos Hotels ima pravo da izmeni uslove i rokove tako što će se saglasiti i obavestiti Partnera. Ako Mastercard ne dobije informacije koje identifikuju vašu transakciju kao onu na koju se odnosi ponuda, nećete dobiti pripadajuću nagradu. Pripadajuća nagrada može biti otkazana ukoliko kvalifikaciona kupovina bude vraćena/otkazana.