Ponuda počinje

01-Jul-2022

Ponuda se završava

30-Sep-2022

Italija

Hotel de la Ville, Rome

Travel

Potrošite EUR 1000 ili više u Hotelu de la Ville u Rimu i dobićete keš-bek od EUR 100.

Palata iz 18. veka, na besprekornoj lokaciji, Hotel de la Ville otelotvoruje i nadgleda život u Večnom gradu. Hotel se nalazi u samom centru Rima, na vrhu veličanstvenih Španskih stepenica. Očaraće vas lepo dvorište, izuzetna jela kuvara Fulvija Pjeranđelinija, blistavi bar na krovu, bistro na ulici ispred hotela i spa centar nadahnut Sicilijom.

Kako da pristupim ovoj ponudi?

Ova ponuda je automatski dostupna za vašu karticu koju ste registrovali.

Pristupite ponudi sada

Uslovi korišćenja

Kvalifikacione transakcije su ograničene na one koje obrađuje Mastercard i mogu se obaviti samo sa važećom Mastercard karticom koja je izdata van države u kojoj se obavlja transakcija.

Važi za pojedinačnu kupovinu od EUR 1000 ili više, uključujući poreze i posle svakog popusta u Hotelu de la Ville u Rimu. Keš-bek će biti ostvaren samo prilikom kupovine u objektu, obavljene u EUR, u Hotelu de la Ville, Via Sistina 69, Rim (RM), Italija. Ne važi za onlajn kupovinu. Ako Mastercard ne dobije informacije koje identifikuju vašu transakciju kao onu na koju se odnosi ponuda, nećete dobiti pripadajuću nagradu. Pripadajuća nagrada može biti otkazana ukoliko kvalifikaciona kupovina bude vraćena/otkazana.