Termeni de utilizare

Introducere

Mastercard International Incorporated („Mastercard” sau „Noi”) îți pune la dispoziţie pagina www.mtr.mastercardservices.com („Mastercard Travel Rewards Site”) pentru utilizare informațională personală. Te rugăm să nu eziți să navighezi, să descarci și să utilizezi site-ul Mastercard. Prin accesarea și utilizarea site-ului Mastercard, accepți și ești de acord cu următorii termeni de utilizare („Termeni de utilizare”) fără limitare sau restricţii. Dacă nu ești de acord cu acești Termeni de utilizare, nu utiliza site-ul Mastercard.

Ofertele descrise pe site-ul Mastercard sunt furnizate deținătorilor de carduri Mastercard eligibili de către bancă sau instituția financiară care a emis cardul de plată Mastercard eligibil. Acești Termeni de utilizare se referă exclusiv la accesul tău și la utilizarea site-ului Mastercard. Pentru termeni și condiții sau orice întrebări legate de oferte sau programul de oferte, te rugăm să contactezi banca sau instituția financiară care a emis cardul tău Mastercard.

Dreptul de a folosi conţinutul site-ului

Pentru utilizare personală, îți acordăm un drept limitat, neexclusiv, revocabil, de a putea vizualiza, partaja, tipări sau descărca orice conținut, după cum este definit mai jos, de pe site-ul Mastercard. Nu ți se acordă dreptul de a autoriza, republica, distribui, copia, cesiona, reautoriza, transfera, vinde, elabora lucrări derivate sau alte utilizări nepersonale ale conținutului site-ului Mastercard. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau incorporată într-un sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic, altfel decât pentru uz personal. Nu poți accesa sau utiliza site-ul Mastercard în vreun fel care ar putea, sau este destinat, să deterioreze sau să afecteze site-ul Mastercard, sau orice server sau rețea care stau la baza site-ului Mastercard, sau să împiedice utilizarea sa și explorarea lui de către o altă persoană. De asemenea, ți se acordă un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea un hyperlink către site sau orice conținut al acestuia, atât timp cât link-ul nu reprezintă Mastercard, sau produsele și serviciile sale într-un mod fals, înșelător, derogator sau altfel ofensator sau nu implică o sponsorizare sau un sprijin al site-ului, paginii sau conținutului tău de către Mastercard.

Nu poți utiliza sisteme automatizate (de exemplu, roboți, spiders etc.) pentru a accesa site-ul. Ești de acord să nu colectezi informații personale de identificare ale altor utilizatori ai site-ului sau să nu vinzi sau să nu utilizezi în alt mod informațiile respective.

Cu excepția drepturilor limitate acordate în mod expres în acest document, toate drepturile, titlurile și beneficiile în sau asupra site-ului Mastercard și tot conținutul inclus în acesta sunt rezervate și deținute de Mastercard.

MASTERCARD ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A REFUZA ACCESUL LA ACEST SITE ORICĂREI PERSOANE, FĂRĂ AVERTISMENT, LA PROPRIA SA DISCREȚIE PENTRU ORICE MOTIV, INCLUSIV PENTRU ÎNCĂLCAREA ORICĂRUI DIN ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, INCLUSIV ORICE DREPTURI DE UTILIZARE.

Modificări ale site-ului Mastercard și Termenilor de utilizare

Mastercard își rezervă dreptul de a schimba sau modifica, în orice moment, conținutul, materialele sau informațiile care apar despre sau în legătură cu acest site, inclusiv acești Termeni de utilizare, fără a te aviza. Mastercard poate în orice moment să revizuiască acești Termeni de utilizare prin actualizarea acestei postări. Ești obligat de astfel de revizuiri și, prin urmare, ar trebui să vizitezi periodic aceste pagini pentru a revedea condițiile de utilizare actuale.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului Mastercard este protejat de legile privind proprietatea intelectuală aplicabile, iar întregul conținut este deținut de Mastercard sau utilizat de Mastercard în temeiul unei licențe, sau cu permisiune. Toate textele, formatarea (inclusiv, fără limitare, selectarea, coordonarea și dispunerea materialelor pe site-ul Mastercard) și imaginile, grafica, animația, instrumentele, widget-urile, aplicațiile, reclamele, videoclipurile, muzica, sunetele, articolele, copierile, materialele creative, fotografiile, mărcile comerciale, mărcile de servicii, numele comerciale și logo-urile și alte materiale și informații de pe acest site se supun drepturilor de proprietate intelectuală ale Mastercard, ale filialelor și entităților sale afiliate, precum și ale licențiatorilor și licențiaților săi respectivi (împreună „Conținut”). Anumite caracteristici de pe acest site pot fi acoperite de sau licențiate în conformitate cu brevetul U.S. 6.091.956. Aceste materiale nu pot fi copiate, reconstituite, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte site-uri, încadrate, legate spre pagini secundare, modificate sau distribuite altfel, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate sub orice formă de către tine. Niciun conținut pe site-ul Mastercard nu va fi interpretat ca acordând, implicit, prin trimitere sau altfel, orice licență sau drept de a face uz comercial de orice marcă comercială Mastercard, drept de proprietate intelectuală sau material protejat de drepturi de autor fără permisiunea prealabilă scrisă a Mastercard.

Mărcile comerciale, logo-urile, denumirile comerciale și mărcile de servicii, fie înregistrate sau neînregistrate (împreună „Mărcile comerciale”) afișate pe site-ul Mastercard sunt mărci comerciale ale Mastercard și ale partenerilor săi. Niciun conținut al site-ului Mastercard nu trebuie interpretat ca acordând implicit sau altfel, orice licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale afișate pe site-ul Mastercard fără permisiunea scrisă a Mastercard sau a unei alte terțe părți care poate deține marca comercială.

Orice utilizare comercială neautorizată a acestor materiale va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale Mastercard și va constitui pe deplin obiectul drepturilor legale și căilor de atac ale Mastercard.

Comentarii sau Feedback

Periodic, îți putem solicita feedback despre site-ul și produsele și/sau serviciile Mastercard. Orice comunicare sau material pe care le transmiți sau postezi vor fi (a) abordate ca neconfidențiale și nebrevetate de către Mastercard, (b) vor deveni proprietatea Mastercard, iar Mastercard va deține exclusiv acum și în continuare toate drepturile, titlurile și beneficiile din urma acestora și (c) utilizate fără restricții de către titularii de licențe și entitățile afiliate ale Mastercard, la libera discreție, fără nicio obligație, compensație sau altă răspundere față de tine. O astfel de utilizare poate fi în orice scop, inclusiv, fără a se limita la, reproducerea, divulgarea, transmiterea, publicarea, difuzarea și postarea integrală sau parțială, în orice mediu și în orice mod, cunoscut sau dezvoltat ulterior, pe acest site sau altfel. Mastercard nu va avea nicio obligație de a răspunde unei astfel de comunicări. În pofida celor de mai sus, Mastercard menține o politică de a nu accepta sau nu a examina nici un fel de idei creative, sugestii sau materiale din partea publicului cu privire la produsele și serviciile sale („Comentarii”) și, prin urmare, nu trebuie să faci niciun comentariu către Mastercard în comunicările prin acest site sau altfel. Cu toate acestea, dacă ne trimiți un comentariu, în pofida solicitării noastre de a nu o face, acest comentariu va deveni imediat proprietatea Mastercard, iar Mastercard va deține exclusiv acum și în continuare toate drepturile, titlurile și beneficiile asupra acestuia. Mai mult, Mastercard deține libertatea să utilizeze orice comentariu pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea și comercializarea de produse și servicii. Mastercard nu este răspunzător pentru utilizarea sau dezvăluirea acestui comentariu sau pentru orice asemănări între comentariu și produsele și serviciile viitoare ale Mastercard.

Comercianții și ofertele comercianților

Comercianții pot oferi deținătorilor de carduri Mastercard eligibili anumite reduceri, rabaturi sau alte beneficii (de exemplu, transport gratuit) la achizițiile de bunuri și servicii („Oferte”) care vor fi disponibile pe site-ul Mastercard. Aceste oferte sunt supuse anumitor termeni și condiții și se pot schimba în orice moment, fără notificarea ta. Mastercard nu va fi răspunzător pentru orice pierdere sau prejudiciu suportat ca urmare a unei interacțiuni între tine și un comerciant în legătură cu astfel de oferte. Cu excepția celor expuse aici, toate chestiunile, inclusiv, dar fără a se limita la, livrarea de bunuri și servicii, returnări și garanții sunt exclusiv și strict între tine și comercianții aplicabili. Iei la cunoștință că Mastercard nu susține sau nu oferă garanții privind comercianții accesibili prin intermediul site-ului Mastercard și nici ofertele pe care le acordă.

Conținut terț și link-uri către alte site-uri

Site-ul Mastercard poate conține conținut terț și link-uri către alte site-uri care sunt complet independente de acest site. Conținutul și linkurile terților sunt incluse exclusiv pentru comoditatea utilizatorilor și nu constituie o aprobare, recunoaștere sau garanție din partea Mastercard. Mai mult, Mastercard nu este responsabil pentru exactitatea, caracterul complet sau fiabilitatea informațiilor terților sau a produselor sau serviciilor oferite sau vândute prin intermediul oricăror site-uri cu care se creează legătura și tu îți asumi propria răspundere pentru utilizarea informațiilor terților. Orice acorduri, tranzacții sau alte înțelegeri încheiate între tine și un astfel de terț se fac exclusiv pe propriul risc. Când accesezi un link terț, vei părăsi site-ul Mastercard. Orice informații personale pe care le trimiți pe site-ul rezultat nu vor fi colectate sau controlate de Mastercard, dar vor fi supuse notificării de confidențialitate sau a condițiilor de utilizare a site-ului rezultat. Te rugăm să consulți politica de confidențialitate și termenii de utilizare ai site-ului rezultat pentru mai multe informații despre practicile sale de confidențialitate.

Politica de confidențialitate

Mastercard pune la dispoziție acest site doar în scop informativ. Pentru a opera și a oferi diverse funcționalități acestui site, Mastercard folosește cookie-uri care pot colecta anumite informații personale pentru a sprijini experiența ta online în timp ce utilizezi site-ul. Poți găsi informații despre cookie-urile utilizate pe site, accesând colțul din dreapta jos al paginii web, unde vei putea gestiona modul în care datele tale personale sunt colectate modificând preferințele cookie-urilor.

Noi nu colectăm alte date cu caracter personal pe sau prin intermediul acestui site.

Ți se va oferi opțiunea să introduci un anumit număr de cifre din numărul de cont personal asociat cu cardul tău de credit sau debit pe acest site pentru a verifica dacă ești eligibil sau nu pentru beneficiul oferit de banca ta. Te rugăm să reții că acestea nu sunt date cu caracter personal și Mastercard nu te poate identifica.

Dacă vizitezi alte pagini web Mastercard, poți găsi informații care descriu datele personale pe care le colectăm și cum le putem folosi accesând link-ul către Notificarea de confidențialitate de pe site-ul Mastercard respectiv.

Despăgubire

Ești de acord să despăgubești, să aperi și să exonerezi Mastercard și partenerii de afaceri, personalul și entitățile sale afiliate de orice răspundere, pierdere, reclamație și cheltuieli, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților, legate fie de încălcarea ta a acestor Termeni de utilizare, fie de utilizarea ta a site-ului.

Renunțare la garanții

În timp ce Mastercard va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că toate materialele de pe acest site Mastercard sunt corecte, totuși, exactitatea nu poate fi garantată și Mastercard nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru exactitatea, caracterul complet sau autenticitatea informațiilor conținute pe acest site.

SITE-UL MASTERCARD ȘI TOT CONȚINUTUL ACESTUIA SE PREZINTĂ ȚIE. „AȘA CUM ESTE” ȘI „CUM ESTE DISPONIBIL”, ȘI TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, SUNT PRIN ACEASTA, DECLINATE, INCLUSIV ORICE GARANȚIE DE COMERCIALIZARE, TITLU/INEXISTENȚĂ A ÎNCĂLCĂRII, CALITATE A INFORMAȚIEI, SAU CONFORMITATE PENTRU UN SCOP PARTICULAR. NICI O INFORMAȚIE OBȚINUTĂ DE CĂTRE TINE DE LA MASTERCARD PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE NU CREEAZĂ O GARANȚIE CARE NU ESTE CONSTATATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENT. FĂRĂ LIMITARE, MASTERCARD RENUNȚĂ LA TOATE GARANȚIILE PRIVIND DISPONIBILITATEA SITE-ULUI MASTERCARD, CĂ SITE-UL MASTERCARD VA FUNCȚIONA FĂRĂ GREȘELI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SITE-UL MASTERCARD ESTE FĂRĂ VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE PE RISC PROPRIU, ORICE CONȚINUT DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ALTFEL PRIN ACEST SITE ESTE OFERIT PE RISC PROPRIU ȘI EȘTI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNĂ PRODUSĂ CALCULATORULUI TĂU SAU ORICE PIERDERE DE DATE CARE POATE REZULTA DIN UTILIZAREA TA A ACESTUI SITE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNELE CAUZATE DE VIRUȘI INFORMATICI. TE RUGĂM SĂ REȚII CĂ UNELE JURISDICȚII AR PUTEA SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA GARANȚIILOR SUGERATE, ASTFEL UNELE DINTRE EXCLUDERILE DE MAI SUS AR PUTEA SĂ NU ȚI SE APLICE.

Renunțare la cererea de despăgubire și limitarea răspunderii

ÎN NICI UN CAZ, MASTERCARD SAU ENTITĂȚILE SALE AFILIATE NU VOR PURTA RĂSPUNDERE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, REPRESIVE, SUBSECVENTE SAU ALTELE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE MATERIALE, PIERDERI DE UTILIZARE, PIERDERI DE AFACERI, PIERDERI ECONOMICE SAU PIERDERI DE PROFITURI, INDIFERENT DE FORMA DE ACȚIUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA CONTRACT, NEGLIJENȚĂ SAU ALTE ACȚIUNI DELICTUALE) CARE REIES DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU ACCESUL TĂU LA SITE-UL MASTERCARD SAU CONȚINUTUL SĂU, CHIAR DACĂ MASTERCARD SAU PARTENERII SĂI DE AFACERI, ANGAJAȚII, REPREZENTANȚII SAU ENTITĂȚILE AFILIATE AU FOST INFORMAȚI DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE SAU PIERDERI. ÎN NICI UN CAZ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A MASTERCARD FAȚĂ DE TINE PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ȘI CAUZELE DE ACȚIUNE, DUPĂ CONTRACT, DELICT (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, NEGLIGENȚĂ), SAU ALTFEL, NU VA DEPĂȘI SUMA PLĂTITĂ DE TINE, ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ, SAU O SUTĂ DE DOLARI ($100) (CARE ESTE MAI MICĂ), PENTRU ACCESAREA SAU PARTICIPAREA ÎN ORICE ACTIVITATE LEGATĂ DE ORICE SITE MASTERCARD. LEGEA APLICABILĂ AR PUTEA SĂ NU PERMITĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE RĂSPUNDERE SAU DAUNE ACCIDENTALE SAU SUBSECVENTE, ASTFEL, LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS AR PUTEA SĂ NU ȚI SE APLICE.

Inaplicabilitatea Termenilor de utilizare la orice acorduri cu deţinătorii de carduri de plată Mastercard

Mastercard este o organizație lider în servicii de plată. Mastercard nu este o instituție financiară și nu emite carduri de credit, debit, cecuri sau carduri de plată de orice natură. Relația ta cu cardul de plată marca Mastercard este cu o bancă emitentă sau o instituție financiară, și nu cu Mastercard direct. Toate întrebările sau chestiunile cu privire la cardul tău de plată sau contul deținătorului de card Mastercard trebuie să fie direcționate către bancă sau instituția financiară care a emis cardul și nu către Mastercard. În timp ce Mastercard are o relație cu banca sau instituția financiară emitentă, această relație nu se referă la deținătorii de carduri individuale sau la conturile de carduri de plată.

Site-ul Mastercard este operat de Mastercard și de entitățile sale afiliate.

Diverse

Acești Termeni de utilizare vor fi deduși, interpretați și îndepliniți exclusiv în conformitate cu legile statului New York, Statele Unite ale Americii, fără a da efecte oricăror principii ai conflictelor de legi. Ești de acord în mod expres că orice acțiune de drept sau de fapt, care reiese din sau este legată direct sau indirect de acești Termeni de utilizare sau de acest site, va fi depusă numai la instanțele federale sau de stat din New York. Prin prezentul accepți și te supui jurisdicției acestor instanțe în scopul oricărei acțiuni legate de site-ul Mastercard, accesul sau utilizarea acestuia, sau acești Termeni de utilizare, și citațiilor extrateritoriale.

Conținutul și software-ul de pe site-ul Mastercard pot fi supuse jurisdicției de export a Statelor Unite și jurisdicției de import din alte țări. În ceea ce privește utilizarea de către tine a acestui site, ești singurul responsabil de respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile privind exportul, reexportul și importul ale tuturor jurisdicțiilor aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, cele ale Departamentului de Comerț al SUA, Reglementările privind administrarea exportului, 15 CFR Parts 730-774, Regulamentele internaționale privind traficul armelor, programe de sancțiuni economice specifice fiecărei țări implementate de Oficiul Controlului Activelor Externe și legile și reglementările privind controlul exporturilor și importurilor din orice alte țări. Nu poți, direct sau indirect, să utilizezi, distribui, transferi sau să transmiți conținut sau software de pe acest site, fie prin intermediul unui produs direct sau al unor astfel de materiale sau produse, software, sau alte informații tehnice în care a fost încorporat conținut sau software de pe acest site, cu excepția respectării tuturor legilor și reglementărilor aplicabile în materie de export și import din toate jurisdicțiile relevante.

Acești Termeni de utilizare nu pot fi cesionați de tine. Mastercard își poate cesiona în orice moment drepturile și obligațiile prevăzute în acești Termeni de utilizare. În cazul în care o parte sau o prevedere a acestor Termeni de utilizare sunt considerate ilegale, nule, invalide sau neaplicabile, acea porțiune va fi considerată separată de acești Termeni de utilizare și nu va afecta validitatea și forța executorie a oricăror prevederi rămase. Cu excepția celor prevăzute în prezent, acești Termeni de utilizare constituie întregul acord dintre tine și Mastercard referitor la subiectul lor. Anumite prevederi ale acestor Termeni de utilizare pot fi înlocuite sau adăugate prin notificări legale sau termeni desemnați pe anumite pagini, aplicații, instrumente sau alte materiale pe care le poți accesa în cadrul acestui site. Nerespectarea de către Mastercard a oricărei prevederi a acestor Termeni de utilizare sau a altor termeni suplimentari nu va fi considerată renunțare la aceste prevederi și nici la dreptul său de a aplica această prevedere. Acești Termeni de utilizare și orice documente conexe pot fi acceptate în formă electronică (de exemplu, printr-un mijloc electronic sau alt mijloc de demonstrare a consimțământului), iar acceptul tău va fi considerat obligatoriu între tine și Mastercard. Prin prezentul, ești de acord, fără limitare, că nu vei contesta valabilitatea sau forța executorie a acestor Termeni de utilizare și a oricăror documente conexe.

©2019 Mastercard. Mastercard și Mastercard Brand Mark sunt mărci înregistrate ale Mastercard International Incorporated.

Serviciu clienti și informații de contact:

Mastercard Europe
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgium