Terms of Use

Invoering

Inleiding Mastercard International Incorporated ("Mastercard" of "Wij") biedt aan: jij www.mtr.mastercardservices.com (de "Mastercard-site") voor uw persoonlijk informatief gebruik. Aarzel niet om de Mastercard-site te doorbladeren, te downloaden van en anderszins te gebruiken. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Mastercard-site, accepteert u en gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zonder beperking of kwalificatie. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de Mastercard-site dan niet te gebruiken. De aanbiedingen die op de Mastercard-site worden beschreven, worden aan in aanmerking komende Mastercard-kaarthouders verstrekt door de bank of financiële instelling die de in aanmerking komende betaalkaart van het Mastercard-merk heeft uitgegeven. Deze gebruiksvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op uw toegang tot en gebruik van de Mastercard-site. Neem voor algemene voorwaarden of vragen of opmerkingen met betrekking tot de aanbiedingen of het aanbiedingenprogramma contact op met de bank of financiële instelling die uw Mastercard-betaalkaart heeft uitgegeven.

Recht om site-inhoud te gebruiken

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor het bekijken, delen, afdrukken of downloaden van Inhoud, zoals hieronder gedefinieerd, van de Mastercard-site voor uw eigen persoonlijk gebruik. U krijgt niet het recht om enige Inhoud op de Mastercard-site in licentie te geven, opnieuw te publiceren, te distribueren, te kopiëren, toe te wijzen, in sublicentie te geven, over te dragen, te verkopen, afgeleide werken voor te bereiden of ander niet-persoonlijk gebruik. Geen enkel deel van de inhoud mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een systeem voor het ophalen van informatie, elektronisch of mechanisch, anders dan voor persoonlijk gebruik. U mag de Mastercard-site niet openen of gebruiken op een manier die de Mastercard-site, of een onderliggende server of het onderliggende netwerk van de Mastercard-site zou of kan beschadigen of benadelen, of het gebruik en genot van de site door iemand anders verstoort. U krijgt ook een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de site of de inhoud ervan te maken, zolang de link Mastercard of zijn producten of diensten niet vals, misleidend, denigrerend of anderszins beledigend weergeeft van belang zijn of impliceren een sponsoring of goedkeuring van uw site, pagina of inhoud door Mastercard.

U mag geen geautomatiseerde systemen (bijv. robots, spiders, enz.) gebruiken om toegang te krijgen tot de Site. U stemt ermee in om geen persoonlijk identificeerbare informatie van andere gebruikers van de site te verzamelen of die informatie te verkopen of anderszins te exploiteren. Met uitzondering van de beperkte rechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend, zijn alle rechten, titels en belangen in en op de Mastercard-site en alle daarin opgenomen Inhoud voorbehouden aan en eigendom van Mastercard.

MASTERCARD BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM IEDEREEN DE TOEGANG TOT DEZE SITE TE WEIGEREN ZONDER KENNISGEVING, NAAR VOLLEDIGE DISCRETIE, OM WELKE REDEN, MET INBEGRIP VAN SCHENDING VAN EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GEBRUIKSRECHTEN.

Wijzigingen in de Mastercard-site en gebruiksvoorwaarden

Mastercard behoudt zich het recht voor om Inhoud, materialen of informatie die op of in verband met deze Site verschijnen, met inbegrip van deze Gebruiksvoorwaarden, op elk moment zonder kennisgeving aan u te wijzigen of aan te passen. Mastercard kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom deze pagina's te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te bekijken.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Mastercard-site wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom en alle inhoud is eigendom van Mastercard of wordt door Mastercard gebruikt onder een licentie of met toestemming. Alle tekst, opmaak (inclusief maar niet beperkt tot de selectie, coördinatie en rangschikking van materialen op de Mastercard-site, en de afbeeldingen, grafische afbeeldingen, animaties, tools, widgets, applicaties, commercials, video's, muziek, geluiden, artikelen, kopieën, creatieve materialen, foto's, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo's, en ander materiaal en informatie op deze site zijn onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten van Mastercard, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun respectievelijke licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk "Inhoud"). functies op deze website vallen mogelijk onder, of zijn in licentie gegeven onder, U.S. Patent 6.091.956. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, reverse-engineered, gedecompileerd, gedemonteerd, gewijzigd, opnieuw gepost naar andere websites, ingelijst, diep gelinkt naar, gewijzigd of anderszins gedistribueerd , opnieuw gedistribueerd, in licentie gegeven, in sublicentie gegeven of overgedragen in welke vorm dan ook door u. Niets op de Mastercard-site mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins e, een licentie of recht om commercieel gebruik te maken van een handelsmerk, intellectueel eigendomsrecht of auteursrechtelijk beschermd materiaal van Mastercard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercard. De handelsmerken, logo's, handelsnamen en dienstmerken, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk de "Handelsmerken") die op de Mastercard-site worden weergegeven, zijn Handelsmerken van Mastercard en haar externe alliantiepartners. Niets op de Mastercard-site mag worden opgevat als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of recht om enig handelsmerk dat op de Mastercard-site wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Mastercard of een derde partij die mogelijk eigenaar is van het handelsmerk. Mastercard Amerikaanse handelsmerken Elk ongeoorloofd commercieel gebruik van deze materialen schendt de intellectuele eigendomsrechten van Mastercard en is onderworpen aan de volledige wettelijke rechten en rechtsmiddelen van Mastercard.

Inzendingen of feedback

Van tijd tot tijd kunnen we u vragen om uw feedback over de site en producten en/of diensten van Mastercard. Alle communicatie of materiaal dat u verzendt of plaatst, wordt (a) behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd door Mastercard, (b) wordt eigendom van Mastercard en Mastercard zal exclusief nu en hierna eigenaar zijn van alle rechten, titels en belangen daarin, en (c) zonder beperking door Mastercard-licentiehouders en gelieerde ondernemingen naar eigen goeddunken gebruikt zonder enige verplichting, compensatie of andere aansprakelijkheid jegens u. Dergelijk gebruik kan voor welk doel dan ook zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing, geheel of gedeeltelijk, in elk medium en op elke manier, nu bekend of later ontwikkeld, op deze site of anders. En Mastercard is niet verplicht om op dergelijke communicatie te reageren. Niettegenstaande het voorgaande handhaaft Mastercard een beleid om geen creatieve ideeën, suggesties of materialen van het publiek met betrekking tot haar producten en diensten ("Inzendingen") te accepteren of in overweging te nemen, en daarom mag u geen Inzendingen aan Mastercard doen in communicatie via deze Website of anderszins. Desalniettemin, als u ons een Inzending stuurt, ondanks ons verzoek om dit niet te doen, wordt een dergelijke Inzending onmiddellijk eigendom van Mastercard en zal Mastercard nu en hierna exclusief alle rechten, titels en belangen daarin bezitten. Bovendien is het Mastercard vrij om alle Inzendingen voor welk doel dan ook te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en op de markt brengen van producten en diensten. Mastercard is niet aansprakelijk voor dergelijk gebruik of openbaarmaking van een dergelijke Inzending of voor overeenkomsten in de Inzending en eventuele toekomstige Mastercard-producten en -diensten.

Aanbiedingen van handelaren en handelaren

Handelaren kunnen in aanmerking komende Mastercard-kaarthouders bepaalde kortingen, kortingen of andere voordelen (bijv. gratis verzending) aanbieden op de aankopen van goederen en diensten ("Aanbiedingen") die beschikbaar zullen zijn op de Mastercard-site. Dergelijke aanbiedingen zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden en bepalingen en kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Mastercard is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade opgelopen als gevolg van enige interactie tussen u en een handelaar met betrekking tot dergelijke Aanbiedingen. Behalve zoals hierin uiteengezet, zijn alle zaken, inclusief maar niet beperkt tot de levering van goederen en diensten, retourzendingen en garanties uitsluitend en strikt tussen u en de toepasselijke handelaren. U erkent dat Mastercard en onderschrijft of garandeert niet de handelaren die toegankelijk zijn via de Mastercard-site, noch de aanbiedingen die zij bieden.

Inhoud van derden en links naar andere websites

De Mastercard-site kan inhoud van derden en links naar andere websites bevatten die volledig onafhankelijk zijn van deze site. Inhoud en links van derden zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van gebruikers en vormen geen goedkeuring, goedkeuring of garantie door Mastercard. Bovendien is Mastercard niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie van derden, of de producten of diensten die worden aangeboden of verkocht via een gekoppelde website en bent u als enige verantwoordelijk voor het gebruik van informatie van derden. Alle overeenkomsten, transacties of andere regelingen die tussen u en een dergelijke derde partij worden gemaakt, zijn uitsluitend op eigen risico. Wanneer u op een link van een derde partij klikt, verlaat u de Mastercard-site. Alle persoonlijke informatie die u op de resulterende site indient, wordt niet verzameld of beheerd door Mastercard, maar is onderworpen aan de privacyverklaring of gebruiksvoorwaarden van de resulterende site. Lees het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de resulterende site voor meer informatie over de privacypraktijken.

Privacybeleid

Mastercard erkent het belang van het respecteren van de privacy van degenen die de programma's en informatie die op onze websites worden aangeboden, bezoeken en ervoor kiezen er gebruik van te maken. De wereldwijde privacyverklaring van Mastercard (hieronder gelinkt) geeft een overzicht van wat u kunt verwachten als u op de Mastercard-site surft. Er kan een ander of programmaspecifiek beleid van toepassing zijn op onze landspecifieke of programmaspecifieke pagina's. Zie de link onderaan elke pagina voor de toepasselijke versie van ons beleid. Klik here om onze wereldwijde privacyverklaring te bekijken.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Mastercard en zijn zakenpartners, personeel en gelieerde ondernemingen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, verlies, claim en kosten, inclusief redelijke honoraria en onkosten van advocaten, die verband houden met uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de website.

Afwijzing van garanties

Hoewel Mastercard redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat al het materiaal op deze Mastercard-site correct is; nauwkeurigheid kan echter niet worden gegarandeerd en Mastercard aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze Site.

DE MASTERCARD-SITE EN ALLE INHOUD HIERIN WORDEN AAN U GELEVERD "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", EN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL/NIET INBREUK, Q GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEEN ENKELE INFORMATIE DIE U VAN MASTERCARD VIA DE SITE VERKRIJGT, ZAL ENIGE GARANTIE MAKEN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD. MASTERCARD WIJST, ZONDER BEPERKING, ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID VAN DE MASTERCARD SITE, DAT DE MASTERCARD SITE FOUTLOOS ZAL WERKEN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE MASTERCARD SITE VRIJ IS VAN ANDERE VIRUSSEN OF COM. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO, ALLE INHOUD DOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA DEZE SITE WORDT OP EIGEN RISICO GELEVERD, EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ENIG GEGEVENSVERLIES DAT KAN DE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT COMPUTERVIRUSSEN. HOUD ER REKENING MEE DAT SOMMIGE JURISDICTIES DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOESTAAN, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Vrijwaring van schade en beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN MASTERCARD OF HAAR GELIEERDE SCHADE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, BEPAALDE, VOORBEELDIGE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EIGENDOMSCHADE, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEBRUIK OF WINSTVERLIES, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONGELDIGE HANDELINGEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE MASTERCARD-SITE OF DE INHOUD DAARVAN, ZELFS INDIEN MASTERCARD HAAR ZAKELIJKE PARTNERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN ACTIE, EVENTUEEL IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID), OF ANDERSZINS HET DOOR U BETAALDE BEDRAG OVERSCHRIJDEN , OF HONDERD DOLLARS ($ 100) (WAT MINDER IS), VOOR TOEGANG TOT OF DEELNEMING AAN ENIGE ACTIVITEIT MET BETREKKING TOT ENIGE MASTERCARD-SITE. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT MOGELIJK DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Niet-toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden op een Mastercard-betaalkaartkaarthouderovereenkomst

Mastercard is een toonaangevende betalingsdienstorganisatie. Mastercard is geen financiële instelling en geeft geen krediet-, debet-, cheque- of betaalkaarten uit van welke aard dan ook. Uw Mastercard-betaalkaartrelatie is met een uitgevende bank of financiële instelling, en niet rechtstreeks met Mastercard. Alle vragen of problemen met betrekking tot uw Mastercard-betaalkaart of kaarthouderaccount moeten worden gericht aan de bank of financiële instelling die uw kaart heeft uitgegeven, en niet aan Mastercard. Hoewel Mastercard een relatie heeft met uw uitgevende bank of financiële instelling, heeft die relatie geen betrekking op individuele kaarthouders of betaalkaartrekeningen. De Mastercard-site wordt beheerd door Mastercard en zijn gelieerde ondernemingen.

Gemengd

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika, zonder gevolg te geven aan principes van wetsconflicten. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat elke rechtsvordering of rechtsvordering die voortvloeit uit of direct of indirect verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden of deze site, alleen zal worden ingediend bij de federale of staatsrechtbanken in New York. U stemt hierbij in met en onderwerpt u aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van elke actie met betrekking tot de Mastercard-site, uw toegang of gebruik daarvan, of deze Gebruiksvoorwaarden, en voor extraterritoriale betekening of kennisgeving. Inhoud en software van de Mastercard-site kunnen onderworpen zijn aan de Amerikaanse exportjurisdictie en de importjurisdictie van andere landen. In verband met uw gebruik van deze Site bent u als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke export-, herexport- en importcontrolewetten en -voorschriften van alle toepasselijke rechtsgebieden, inclusief, maar niet beperkt tot, die van het Amerikaanse ministerie van Handel, Export Administration Regulations, 15 CFR Parts 730-774, de International Traffic in Arms Regulations, landspecifieke economische sanctieprogramma's geïmplementeerd door het Office of Foreign Assets Control en export- en importcontrolewetten en -regelgeving van andere landen. U mag de inhoud of software van deze site niet, direct of indirect, gebruiken, distribueren, overdragen of verzenden, hetzij door middel van een direct product of van dergelijke materialen of producten, software of andere technische informatie waarnaar inhoud of software van deze site is opgenomen, behalve in overeenstemming met alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving van alle relevante rechtsgebieden. Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet door u worden toegewezen. Mastercard kan te allen tijde zijn rechten en verplichtingen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, overdragen. Mocht een deel of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan wordt dat deel geacht scheidbaar te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Behalve zoals hierin bepaald, vormen deze gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Mastercard met betrekking tot hun onderwerp. Bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen of aangevuld door aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's, applicaties, tools of ander materiaal waartoe u toegang hebt binnen deze Site. Het nalaten van Mastercard om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige aanvullende voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen, noch van haar recht om dergelijke bepaling af te dwingen. Deze gebruiksvoorwaarden en alle gerelateerde documenten kunnen in elektronische vorm worden aanvaard (bijv. langs elektronische weg of op een andere manier om instemming te tonen) en uw aanvaarding zal als bindend worden beschouwd tussen u en Mastercard. U stemt er hierbij zonder beperking mee in dat u de geldigheid of afdwingbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden en alle gerelateerde documenten niet zult betwisten. ©2019 Mastercard. Mastercard en het Mastercard-merkteken zijn gedeponeerde handelsmerken van Mastercard International Incorporated.

Klantenservice en contactgegevens

General Counsel
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Phone: 1-800-MASTERCARD (1-800-627-8372)