Mastercard Travel Rewards - algemene voorwaarden Kaarthouder

Programmaoverzicht

Mastercard Travel Rewards is een digitaal, grensoverschrijdend aanbiedingenprogramma. In aanmerking komende kaarthouders kunnen gebruik maken van cashback-aanbiedingen van marquee handelaren in enkele van de meest populaire landen van bestemming over de wereld en online. Na aankopen die in aanmerking komen, worden tegoeden automatisch op de rekening van de kaarthouder gestort door de uitgevende bank(en). Er zijn geen coupons of promotiecodes nodig.

Alle kaarthouders die in het bezit zijn van een in aanmerking komende Mastercard, kunnen profiteren van aanbiedingen van Mastercard Travel Rewards. Voor vragen over geschiktheid kunnen kaarthouders contact opnemen met de bank die de Mastercard heeft uitgegeven. Door bij bepaalde handelaren simpelweg met creditcard te betalen, kunnen kaarthouders exclusieve aanbiedingen over de hele wereld ontgrendelen. Sommige aanbiedingen worden direct op een in aanmerking komende creditcard opgenomen. Andere aanbiedingen worden geactiveerd door de aanbieding aan de creditcard toe te voegen of door rechtstreeks te winkelen op een door een aangesloten handelaar aangeboden link op de website van Mastercard Travel Rewards (https://mtr.mastercardservices.com/). Bij aanbiedingen die geactiveerd moeten worden, dient de kaarthouder in de aanbieding op "Aan creditcard toevoegen" te klikken voordat hij of zij een in aanmerking komende aankoop doet. Voor een actuele lijst met aanbiedingen en bestemmingen en individuele aanbiedingen kunnen de kaarthouders naar https://mtr.mastercardservices.com/ gaan of naar www.priceless.com/travelrewards. Er worden elk kwartaal nieuwe aanbiedingen en bestemmingen toegevoegd.

Algemene voorwaarden van aanbieding:

In aanmerking komende transacties zijn beperkt tot die transacties die verwerkt worden door Mastercard en kunnen alleen worden gedaan met een geldige Mastercard. Transacties moeten worden uitgevoerd in de lokale valuta van het land waarin de aanbieding van de verkoper wordt vermeld. Sommige aanbiedingen kunnen alleen in de winkel of online worden ingewisseld. Sommige aanbiedingen zijn beperkt tot één transactie per kaarthouder per aanbiedingsperiode. Het kan tot 60 dagen duren voordat cashback, in de vorm van Mastercard-krediet, op het afschrift van een kaarthouder verschijnt. Kijk op https://mtr.mastercardservices.com/ of www.priceless.com/travelrewards voor alle details van de aanbieding en de algemene voorwaarden, privacyverklaringen en andere relevante informatie.

Algemene voorwaarden Programma

Mastercard behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aanbiedingen van verkopers of bestemmingsmarkten toe te voegen of te verwijderen. Handelaren kunnen in aanmerking komende Mastercard-kaarthouders bepaalde kortingen, rabatten of andere voordelen bieden bij de aankoop van goederen en diensten die beschikbaar zijn op https://mtr.mastercardservices.com/ (the “website van Mastercard”). Deze aanbiedingen zijn onderhevig aan bepaalde algemene voorwaarden en dit programma kan op elk moment gewijzigd worden zonder dat de kaarthouder daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Mastercard is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van interactie tussen kaarthouders en handelaren met betrekking tot dergelijke aanbiedingen. Tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald, zijn alle zaken, inclusief maar niet beperkt tot de levering van goederen en diensten, retourzendingen en garanties uitsluitend en strikt tussen kaarthouder en betreffende handelaar(s). Kaarthouders erkennen dat Mastercard de handelaren of hun aanbiedingen niet onderschrijft of garandeert.
  • Mastercard aanvaardt geen enkele verantwoordelijk voor de aangeboden producten en diensten.
  • Mastercard behoudt zich het recht voor om gemiste of onjuiste cashback via Mastercard-systemen aan te passen en zal deze aanpassingen op het afschrift van de kaarthouder vermelden. Mastercard is niet verplicht een vergoeding voor deze aanpassingen te bieden.
  • Cashbacks zijn niet van toepassing op geannuleerde of gerestitueerde transacties.
  • Kaarthouders dienen de relevante wet- en regelgeving en de voorwaarden van het Programma na te leven. Als de kaarthouders middelen of tools gebruiken die de integriteit schenden, zoals mazen in het systeem, plug-in software, plug-ins of kwaadaardig gedrag, zoals illegaal winstbejag, illegale uitbetalingen, valste transacties enzovoort om cashback te verkrijgen, behoudt Mastercard zich het recht voor de geschiktheid van kaarthouders te weigeren en eventuele uitbetaalde cashbacks rechtstreeks of via de bank te annuleren of in te trekken.
  • Minderjarigen (jonger dan 18 jaar oud) komen niet in aanmerking voor deelname aan het programma.