Ponuda počinje

01-Jul-2022

Ponuda ističe

30-Sep-2022

Hong Kong

EpicLand

Entertainment

Ostvarite keš-bek od 10% za kupovinu u EpicLandu.

Jedan od najvećih zatvorenih centara u Hongkongu za porodičnu zabavu – vaš svijet koji treba da otkrijete! Pripremite se da upoznate svijet beskrajnih epskih avantura. Dobro došli u EpicLand, vaš EPIC svijet koji treba da otkrijete! Sa najvećim zatvorenim toboganima u Hongkongu, očekuje vas uzbudljiv svijet, pun zabave, edukativnih igara i aktivnosti, koji očaravaju sve uzraste, od beba do VAS!

Kako iskoristiti ovu ponudu?

Ova ponuda je automatski dostupna za Vašu prijavljenu karticu.

Iskoristite ovu ponudu odmah

Uslovi korišćenja

Kvalifikacione transakcije su ograničene na one koje obrađuje Mastercard i mogu se obaviti samo sa važećom Mastercard karticom.

Kupovinom ulaznice ili korišćenjem nekog od sadržaja u EpicLandu, posjetilac u svoje ime i u ime lica za koje posjetilac kupuje ulaznicu (posjetilac i drugo lice u daljem tekstu zajedno „Posjetilac”) prihvata da će se pridržavati ovih uslova. Svako lice u pratnji Posetioca (bilo da učestvuje kao posmatrač ili da nadzire dijete) takođe će se smatrati Posjetiocem i moraće da se pridržava ovih uslova. Ukoliko kupite ulaznicu za korišćenje sadržaja u EpicLandu u ime nekog drugog lica, i vi, i to drugo lice saglasni ste sa time da ste kupovinu ulaznice obavili kao ovlašćeni agent tog drugog lica, tako da će i to drugo lice morati da se pridržava ovih uslova. Sve ulaznice ostaju u vlasništvu EpicLanda i ne mogu se prenijeti niti preprodati. Ulaznice važe samo za navedeni datum i neće biti važeće ukoliko bilo šta na njima bude izmijenjeno. EpicLand po sopstvenom nahođenju zadržava pravo da izmijeni svoje datume poslovanja i radno vrijeme, da ukloni ili otkaže sve ili neke prostore ili aktivnosti u okviru parka iz bilo kog razloga, uključujući, bez ograničenja, tehničke, zdravstvene i bezbjednosne odnosno operativne razloge, ili održavanje specijalnih ili privatnih događaja. Da bi se izbjegao svaki nesporazum, puna ili djelimična vrijednost ulaznice se ne može refundirati niti podliježe isplati bilo kakve nadoknade u slučaju da bilo koja najavljena aktivnost ili prostor budu uklonjeni ili otkazani tokom posjete. Važi samo za kupovinu obavljenu u HKD. Keš-bek će biti dobijen za plaćanja i u objektu i onlajn. Ako Mastercard ne dobije informacije koje identifikuju vašu transakciju kao onu na koju se odnosi ponuda, nećete dobiti pripadajuću nagradu. Pripadajuća nagrada može biti otkazana ukoliko kvalifikaciona kupovina bude vraćena/otkazana.