Mastercard Travel Rewards – uslovi za korisnike kartice

Pregled programa

Mastercard Travel Rewards predstavlja program digitalnih, prekograničnih ponuda. Prihvatljivi korisnici kartice imaju pristup keš-bek ponudama trgovaca na nekim od najpopularnijih destinacija širom svijeta i onlajn. Nakon važećih kupovina, banke koje su izdale karticu će automatski isporučiti kredite iz izvoda na račune korisnika kartice – nisu potrebni kuponi ni promotivni kodovi.

Svi korisnici prihvatljive Mastercard kartice imaju pristup ponudama Mastercard Travel Rewards. Za pitanja o prihvatljivosti korisnici kartice treba da se obrate banci koja je izdala njihovu Mastercard karticu. Korisnici kartice mogu iskoristiti ekskluzivne ponude širom svijeta jednostavnim korišćenjem svoje kartice kod odabranih trgovaca. Neke ponude su direktno integrisane sa prihvatljivom karticom, dok se druge ponude aktiviraju dodavanjem ponude na karticu ili kupovinom direktno preko navedenog linka pridruženog trgovca na veb-sajtu Mastercard Travel Rewards (https://mtr.mastercardservices.com/). Za ponude koje zahtijevaju aktivaciju, korisnici kartice moraju da kliknu na „Add to Card“ (Dodaj na karticu) na ponudi prije nego što izvrše kupovinu koja ih kvalifikuje za program. Za aktuelnu listu ponuda i destinacija, kao i uslove pojedinačnih ponuda, korisnici kartice mogu da posjete https://mtr.mastercardservices.com/ ili www.priceless.com/travelrewards. Nove ponude trgovaca i destinacije se dodaju svaka tri mjeseca.

Uslovi ponude

Transakcije kojima se kvalifikuje za program ograničene su na one koje obrađuje Mastercard i mogu se izvršiti samo prihvatljivom Mastercard karticom. Transakcije moraju biti izvršene u lokalnoj valuti zemlje u kojoj je navedena ponuda trgovca. Neke ponude su ograničene samo na kupovine u radnji ili onlajn. Neke ponude su ograničene na jednu kupovinu po korisniku kartice po periodu ponude. Može proći do 60 dana dok se keš-bek u obliku kredita na izvodu ne pojavi na izvodu korisnika kartice, a taj period može da varira u zavisnosti od Izdavaoca i ponuda navedenih na linku pridruženog trgovca, te može proći do 120 dana prije nego što se keš-bek pojavi na izvodu korisnika kartice. Pogledajte https://mtr.mastercardservices.com/ ili www.priceless.com/travelrewards radi detaljnih informacija o kompletnoj ponudi, uslova, obavještenja o privatnosti i drugih relevantnih informacija.

Uslovi programa

Mastercard zadržava pravo da doda ili ukloni bilo koju ponudu trgovca ili odredišna tržišta u bilo kom trenutku bez obavještenja. Prihvatljivim korisnicima kartice Mastercard Trgovci mogu da daju određene popuste, rabate ili druge pogodnosti za kupovinu robe i usluga koje će biti dostupne na https://mtr.mastercardservices.com/ („Mastercard sajt“). Takve ponude podliježu određenim uslovima i ovaj program se može promijeniti u bilo kom trenutku, a da o tome ne budete obaviješteni.
Mastercard neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat bilo kakve interakcije između korisnika kartice i trgovca u pogledu takvih ponuda. Osim kako je ovdje navedeno, sva pitanja, uključujući, ali bez ograničenja na, isporuku robe i usluga, povraćaje i garancije, rješavaju se isključivo i striktno između korisnika kartice i datih trgovaca. Korisnici kartice potvrđuju da Mastercard ne podržava nit
  • Mastercard ne preuzima nikakvu odgovornost za ponuđene proizvode i usluge.
  • Mastercard zadržava pravo da koriguje sve propuštene ili netačne keš-bekove preko Mastercard sistema i da takve korekcije prikaže na izvodima korisnika kartica. Mastercard nije u obavezi da pruži bilo kakvu nadoknadu u pogledu tih korekcija.
  • Keš-bekovi ne važe za otkazane ili refundirane transakcije.
  • Korisnici kartice su dužni da se pridržavaju relevantnih zakona i propisa, kao i uslova Programa. Ako korisnici kartice koriste bilo koja sredstva ili alate koji narušavaju integritet, kao što su rupe u sistemu, dodatni softver, dodaci ili zlonamjerna postupanja kao što su nezakonito sticanje profita, isplata, lažne transakcije itd, da bi dobili keš-bek, Mastercard zadržava pravo da uskrati prihvatljivost korisnika kartice i otkaže ili povuče svaki uplaćeni keš-bek direktno ili preko banke koja je izdala karticu.
  • Maloljetnici mlađi od 18 godina ne nalaze se među prihvatljivim učesnicima programa.