Uvjeti korištenja

Uvod

Mastercard International Incorporated („Mastercard” ili „Mi”) nudi vam www.mtr.mastercardservices.com („Mastercard web-stranicu”) za vašu osobnu uporabu u informativne svrhe. Pretražujte slobodno Mastercard web-stranicu, preuzimajte s nje i koristite je na bilo koji drugi način. Pristupom na Mastercard web-stranicu i njenom uporabom prihvaćate bez ograničenja sljedeće uvjete korištenja („Uvjeti korištenja”) i suglasni ste s njima. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima korištenja, nemojte upotrebljavati Mastercard web-stranicu.

Ponude opisane na Mastercard web-stranici namijenjene su prihvatljivim korisnicima Mastercard kartica banke i financijske institucije koje su izdale te prihvatljive Mastercard platne kartice. Ovi Uvjeti korištenja odnose se isključivo na vaš pristup Mastercard web-stranici i na njenu uporabu. U pogledu uvjeta i odredbi, upita ili nedoumica o ponudama ili programima ponuda, obratite se banci ili financijskoj instituciji koja je izdala vašu Mastercard platnu karticu.

Pravo na uporabu sadržaja web-stranice

Dajemo vam ograničenu, neekskluzivnu, opozivu licencu za pregledavanje Mastercard web-stranice te za dijeljenje, ispis i preuzimanje njenih Sadržaja za vašu osobnu uporabu, sukladno niže navedenom. Ne dajemo vam pravo na licenciranje, ponovno objavljivanje, distribuciju, kopiranje, dodjelu, podlicenciranje, prenošenje i prodaju Sadržaja na Mastercard web-stranici te na pripremu izvedenih djela ili na njihovu drugu uporabu koja nije za osobne potrebe. Nijedan dio Sadržaja ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili uključiti u elektronički ili mehanički sustav za prikupljanje podataka, osim za vašu osobnu uporabu. Mastercard web-stranici ne smijete pristupati niti je koristiti na način koji bi mogao ili namjerava oštetiti ili narušiti Mastercard web-stranicu, poslužitelj ili mrežu koji su u sklopu Mastercard web-stranice ili ometati njenu uporabu od strane drugih korisnika. Dajemo vam također ograničeno, neekskluzivno, opozivo pravo na stvaranje hiperveze s ovom web-stranicom ili s njenim Sadržajem sve dok ta poveznica ne dovede Mastercard ili njegove proizvode ili usluge u neistinitu, obmanjujuću, škodljivu ili na bilo koji način uvredljivu situaciju ili dok ta veza ne znači da je Mastercard sponzor ili da podržava vašu web-stranicu ili njen sadržaj

Za pristup ovoj web-stranici ne smijete se koristiti automatskim sustavima (npr. robotima, paucima itd.). Suglasni ste da nećete prikupljati prepoznatljive osobne podatke drugih korisnika ove web-stranice, prodavati ih ili iskorištavati na neki drugi način. Osim ograničenih prava ovdje izričito dodijeljenih, sva prava, naslove i interese na Mastercard web-stranicu i na njen Sadržaj pridržava i posjeduje Mastercard.

MASTERCARD ZADRŽAVA PRAVO ZABRANE PRISTUPA NA OVU WEB-STRANICU SVAKOME BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI PO VLASTITOM NAHOĐENJU IZ BILO KOJEG RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI KRŠENJE OVIH UVJETA KORIŠTENJA, UKLJUČUJUĆI PRAVA KORIŠTENJA.

Izmjene Mastercard web-stranice i uvjeta korištenja

Mastercard zadržava pravo na izmjenu ili promjenu Sadržaja, materijala ili podataka koji se nalaze na ovoj web-stranici ili su s njom povezani, uključujući ove Uvjete korištenja, bilo kada i bez prethodne obavijesti. Mastercard može bilo kada izmijeniti ove Uvjete korištenja ažuriranjem ove objave. Takve se izmjene odnose na vas i stoga biste povremeno trebali posjetiti ove stranice i provjeriti važeće Uvjete korištenja.

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj Mastercard web-stranice zaštićen je važećim propisima o intelektualnom vlasništvu i cjelokupan Sadržaj vlasništvo je Mastercarda ili ga Mastercard koristi na osnovu licence ili dopuštenja. Cjelokupan tekst, njegovo oblikovanje (uključujući odabir, usklađivanje i razmještanje materijala bez ograničenja na Mastercard web-stranici) kao i slike, grafički prikazi, animirani dijelovi, alati, widgeti, aplikacije, reklame, videozapisi, glazba, zvukovi, članci, marketinški tekstovi, kreativni materijali, fotografije, žigovi, uslužni žigovi, trgovački nazivi, logotipovi i ostali materijali i podaci na ovoj stranici, podliježu pravu intelektualnog vlasništva Mastercarda, njegovih društava kćeri i podružnica te njihovih davatelja i primatelja licenci (zajednički „Sadržaj”). Određene funkcije ove web-stranice mogle bi biti obuhvaćene ili licencirane U.S. Patentom 6,091,956. Ove materijale ne smijete kopirati, podvrgavati obrnutom inženjeringu, dekompilirati, rastavljati, modificirati, objavljivati na drugim web-stranicama, uokvirivati, duboko povezivati, izmjenjivati ili na drukčiji način distribuirati ili ponovno distribuirati, licencirati, podlicencirati ili prenositi u bilo kojem obliku. Nijedan sadržaj na Mastercard web-stranici ne smije se zbog prešućivanja, propusta ili drugog razloga smatrati davanjem licenci ili prava na komercijalnu uporabu Mastercard žiga, intelektualnog vlasništva ili materijala zaštićenog autorskim pravom bez prethodnog, pisanog odobrenja Mastercarda. Žigovi, logotipovi, trgovački nazivi i uslužni žigovi, bilo da su registrirani ili nisu (zajednički „Žigovi”), prikazani na Mastercard web-stranici, Žigovi su Mastercarda i njegovih poslovnih partnera. Nijedan sadržaj na Mastercard web-stranici ne smije se zbog prešućivanja, propusta ili drugog razloga smatrati davanjem licence ili prava na korištenje žigova prikazanih na Mastercard web-stranici bez prethodnog, pisanog odobrenja Mastercarda ili treće strane koja je vlasnik tog žiga. Mastercard žigovi za SAD

Bilo kakva neovlaštena komercijalna uporaba tih materijala dovest će do kršenja prava intelektualnog vlasništva Mastercarda i bit će osnova za ostvarenje punih zakonskih prava i za korištenje pravnih lijekova Mastercarda.

Povratne informacije

Prijave ili povratne informacije


Povremeno vas možemo zamoliti za povratne informacije o Mastercard web-stranici i proizvodima i/ili uslugama. Priopćenja ili materijale koje pošaljete ili objavite (a) Mastercard će tretirati kao da nisu povjerljivi i kao da nisu u njegovom vlasništvu, (b) postaju vlasništvo Mastercarda i Mastercard će isključivo od tada nadalje posjedovati sva njihova prava, naslove i interese i (c) primatelji licenci i podružnice Mastercarda koristit će ih bez ograničenja, prema vlastitom nahođenju, bez ikakvih obveza, naknade ili druge odgovornosti prema vama. Takva uporaba može biti u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, otkrivanje, slanje, izdavanje, emitiranje i objavljivanje, u cijelosti ili djelomično, na već poznatim ili kasnije razvijenim medijima te na bilo koji drugi način, na ovoj web-stranici ili drugdje. Mastercard nije obavezan odgovarati na takva priopćenja. Unatoč ranije navedenom, Mastercard provodi politiku kojom ne prihvaća i ne razmatra kreativne ideje, prijedloge ili materijale glede svojih proizvoda i usluga („Prijave”) koje dobiva od javnosti i stoga Mastercardu ne biste trebali podnositi nikakve Prijave priopćenjima na ovoj web-stranici ili drugdje. Osim toga, ako nam ipak pošaljete Prijavu, unatoč našem zahtjevu da to ne činite, takva će Prijava odmah postati vlasništvo Mastercarda i Mastercard će od tada nadalje isključivo posjedovati njena prava, naslove i interese. Nadalje, Mastercard će moći slobodno koristiti sve Prijave u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj i marketing proizvoda i usluga. Mastercard neće biti odgovoran za takvu uporabu ili otkrivanje takve Prijave ili za svaku sličnost između Prijave i budućih proizvoda i usluga Mastercarda.

Trgovci i trgovačke ponude

Trgovci mogu prihvatljivim korisnicima Mastercard kartica davati određene popuste, rabate ili druge pogodnosti (npr. besplatnu dostavu) na kupovinu roba i usluga („Ponude”) koji će biti dostupni na Mastercard web-stranici. Takve Ponude podliježu određenim uvjetima i odredbama i mogu se promijeniti, bilo kada i bez prethodne najave. Mastercard neće biti odgovoran za gubitke i štete koje proizlaze iz vašeg odnosa s trgovcem glede takvih Ponuda. Osim ovdje navedenog, sva pitanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na isporuku roba i usluga, povrate i jamstva, ograničena su isključivo i strogo na odnos između vas i tih trgovaca. Prihvaćate da Mastercard ne podržava trgovce koji su dostupni putem Mastercard web-stranice niti njihove Ponude i da ne jamči za njih.

Sadržaj trećih strana i poveznice na druge web-stranice

Na Mastercard web-stranici mogu se nalaziti sadržaji trećih strana i poveznice na druge web-stranice koji su potpuno neovisni o ovoj web-stranici. Sadržaj trećih strana i poveznice uključeni su isključivo radi praktičnosti za korisnike i ne predstavljaju nikakvo odobrenje, podržavanje ili jamstvo od strane Mastercarda. Osim toga, Mastercard ne snosi odgovornost za točnost, cjelovitost ili pouzdanost podataka trećih strana ili za proizvode i usluge koji su ponuđeni ili prodani putem povezanih web-stranica, a podatke trećih strana upotrebljavate isključivo na vlastitu odgovornost. Sporazume, transakcije i ostale nagodbe sklopljene između vas i tih trećih strana sklapate isključivo na svoju vlastitu odgovornost. U trenutku kad kliknete poveznicu treće strane, napustit ćete Mastercard web-stranicu. Osobne podatke koje pošaljete toj web-stranici neće prikupljati niti nadzirati Mastercard, ali će ti podaci biti predmet obavijesti o zaštiti privatnosti ili uvjeta korištenja te web-stranice. Radi dobivanja dodatnih informacija u pogledu privatnosti, pregledajte politiku privatnosti i uvjete korištenja za tu stranicu.

Pravila privatnosti

Mastercard nudi ovu web-stranicu isključivo u informativne svrhe. Radi omogućavanja rada i različitih funkcija ove web-stranice te podržavanja vašeg iskustva na internetu dok koristite ovu web-stranicu, Mastercard koristi kolačiće koji mogu prikupljati određene osobne podatke. Informacije o kolačićima koji se koriste na ovoj web-stranici možete pronaći u donjem desnom kutu ove web-stranice gdje ćete odabirom svojih postavki za kolačiće moći upravljati načinom prikupljanja vaših osobnih podataka.

Na ovoj web-stranici ili putem nje ne prikupljamo nikakve druge osobne podatke.

Radi provjere vaše prihvatljivosti za korištenje pogodnosti koje nudi vaša banka, bit će vam omogućeno da unesete određeni broj znamenki svojeg osobnog računa koje će na ovoj web-stranici biti povezane s vašom kreditnom ili debitnom karticom. Primite na znanje da ovo nisu osobni podaci i da vas Mastercard ne može identificirati.

Ako posjetite druge Mastercard web-stranice, možete pronaći informacije koje opisuju osobne podatke koje prikupljamo i način na koji ih možemo koristiti i to pristupom poveznici za Obavijest o zaštiti privatnosti na Mastercard web-stranici.

Odšteta

Suglasni ste da ćete Mastercardu, njegovim poslovnim partnerima, osoblju i podružnicama nadoknaditi štetu, braniti ih i osloboditi od bilo kakve odgovornosti, gubitka, potraživanja i troška, uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove koji se odnose na vaše kršenje ovih Uvjeta korištenja i na uporabu ove web-stranice.

Izjava o ograničenju jamstava

Iako će Mastercard uložiti razuman trud kako bi osigurao da svi materijali na ovoj Mastercard web-stranici budu ispravni, njihova točnost ne može biti zajamčena i Mastercard ne preuzima odgovornost za točnost, cjelovitost i vjerodostojnost podataka koji se nalaze na ovoj web-stranici.

MASTERCARD WEB-STRANICA I SVI NJENI SADRŽAJI PRUŽENI SU VAM „TAKVI KAKVI SU” I „TAKVI KAKVI SU DOSTUPNI”, I MASTERCARD SE OVIM ODRIČE ODGOVORNOSTI OD SVIH IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA O PRIKLADNOSTI PROIZVODA ZA PRODAJU, NASLOVU / NEPOSTOJANJU KRŠENJA, KVALITETI PODATAKA ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. NIJEDAN PODATAK KOJI STE DOBILI OD MASTERCARDA PUTEM OVE WEB-STRANICE NEĆE SLUŽITI KAO OSNOVA ZA JAMSTVA KOJA OVDJE NISU IZRIČITO UTVRĐENA. MASTERCARD SE, BEZ OGRANIČENJA, ODRIČE ODGOVORNOSTI OD SVIH JAMSTAVA O DOSTUPNOSTI OVE MASTERCARD WEB-STRANICE, FUNKCIONIRANJU MASTERCARD WEB-STRANICE BEZ GREŠAKA, UKLANJANJU NJENIH NEDOSTATAKA I NEPOSTOJANJU VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENATA NA MASTERCARD WEB-STRANICI. OVU STRANICU KORISTITE NA VLASTITU ODGOVORNOST, SADRŽAJE KOJE STE PREUZELI ILI DOBILI NA NEKI DRUGI NAČIN PUTEM OVE WEB-STRANICE DOBILI STE NA VLASTITU ODGOVORNOST I ISKLJUČIVO STE VI ODGOVORNI ZA ŠTETE NA SVOJEM RAČUNALU ILI ZA GUBITKE PODATAKA DO KOJIH SE MOGLO DOĆI UPORABOM OVE STRANICE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE UZROKOVANE VIRUSIMA. NAPOMINJEMO DA NA NEKIM PODRUČJIMA SUDSKE NADLEŽNOSTI NIJE DOZVOLJENO ISKLJUČIVANJE PREŠUTNIH JAMSTAVA, STOGA JE MOGUĆE DA SE NEKA OD RANIJE NAVEDENIH ISKLJUČENJA NE MOGU PRIMIJENITI NA VAŠ SLUČAJ.

Izjava o odricanju od odgovornosti za nastanak šteta i o ograničenju odgovornosti

MASTERCARD ILI NJEGOVE PODRUŽNICE NEĆE NI U JEDNOJ SITUACIJI BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNE, INDIREKTNE, POSEBNE, KAŽNJIVE, PRIMJERNE, POSLJEDIČNE ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMOVINSKE ŠTETE, GUBITKE ZBOG NEMOGUĆNOSTI UPORABE, POSLOVNE GUBITKE, FINANCIJSKE GUBITKE, GUBITKE PODATAKA ILI ZARADE, BEZ OBZIRA NA VRSTU RADNJE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA UGOVOR, NEMAR ILI DRUGE PROTUPRAVNE RADNJE) KOJA PROIZLAZI IZ VAŠEG PRISTUPA MASTERCARD WEB-STRANICI ILI NJENOM SADRŽAJU, IZ NJIHOVE UPORABE ILI S TIM U VEZI, ČAK I KAD SU MASTERCARD, NJEGOVO OSOBLJE, ZASTUPNICI ILI PODRUŽNICE BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE ILI GUBITKA. MASTERCARD NEĆE NI U JEDNOJ SITUACIJI BITI POTPUNO ODGOVORAN ZA ŠTETE, GUBITKE, UZROKE RADNJI, IAKO ONE PROIZLAZE IZ UGOVORA, PROTUPRAVNE SU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEMAR) ILI NA DRUGI NAČIN PRELAZE IZNOS KOJI STE EVENTUALNO PLATILI ILI STO DOLARA (100 ($) (OVISNO O TOME KOJI JE IZNOS NIŽI), ZA PRISTUP AKTIVNOSTIMA KOJE SE ODNOSE NA MASTERCARD WEB-STRANICE ILI ZA SUDJELOVANJE U NJIMA. POSTOJI MOGUĆNOST DA PRIMJENJIVI PROPISI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE ILI ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI ILI SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA, STOGA JE MOGUĆE DA SE NEKA OD RANIJE NAVEDENIH OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA NE MOGU PRIMIJENITI NA VAŠ SLUČAJ.

Neprimjenjivost Uvjeta korištenja na Sporazume s korisnicima Mastercard platnih kartica

Mastercard je vodeća organizacija za pružanje platnih usluga. Mastercard nije financijska institucija i ne izdaje kreditne, debitne, čekovne ili platne kartice bilo koje vrste. Vaš odnos u vezi s Mastercard platnom karticom temelji se na odnosu s bankom ili financijskom institucijom koja izdaje kartice, a ne na direktnom odnosu s Mastercardom. Sve upite i nedoumice glede svoje Mastercard platne kartice ili korisničkog računa trebate uputiti banci ili financijskoj instituciji koja je izdala vašu karticu, a ne Mastercardu. Iako je Mastercard u odnosu s bankom ili financijskom institucijom koja je izdala vašu karticu, taj se odnos ne odnosi na pojedinačne korisnike ili na račune platnih kartica.

Mastercard web-stranicom upravljaju Mastercard i njegove podružnice.

Razne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja moraju se tumačiti, objašnjavati i provoditi isključivo u skladu s propisima države New York, Sjedinjene Američke Države, bez provedbe načela sukoba zakona. Izričito ste suglasni da će se zahtjevi za sudske postupke ili za postupke na osnovi pravičnosti koji direktno ili indirektno proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja podnositi samo saveznim ili državnim sudovima u New Yorku. Ovime prihvaćate nadležnost takvih sudova i podvrgavate im se te prihvaćate izvanteritorijalnu dostavu akata za potrebe postupaka koji se odnose na Mastercard web-stranicu, vaš pristup istoj, njenu uporabu ili primjenu ovih Uvjeta korištenja.

Sadržaj i programska podrška Mastercard web-stranice mogu biti u sudskoj nadležnosti SAD-a za izvozna pitanja i u sudskoj nadležnosti ostalih zemalja za uvozna pitanja. U pogledu vaše uporabe ove web-stranice, isključivo ste odgovorni za poštovanje svih primjenjivih propisa i pravilnika o nadzoru izvoza, ponovnog izvoza i uvoza na svim primjenjivim područjima sudskih nadležnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na one Ministarstva trgovine SAD-a, Pravilnika o provođenju izvoza, 15 CFR dijelovi 730-774, Pravilnika o trgovini oružjem, programa ekonomskih sankcija za pojedine zemlje Ureda za nadzor strane imovine te propisa i pravilnika o nadzoru izvoza i uvoza svih drugih zemalja. Ne smijete direktno ili indirektno upotrebljavati, distribuirati, prenositi ili slati sadržaj ili programsku podršku s ove web-stranice direktnim proizvodom, materijalima ili proizvodima, programskom podrškom ili ostalim tehničkim podacima u koje je uključen sadržaj ili programska podrška s ove web-stranice, osim u skladu sa svim primjenjivim propisima i pravilnicima o izvozu i uvozu na svim relevantnim područjima sudske nadležnosti.

©2019 Mastercard. Mastercard i zaštitni znak Mastercard registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Mastercard International Incorporated.

Služba za korisnike i podaci za kontakt

Glavni pravni savjetnik
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Phone: 1-800-MASTERCARD (1-800-627-8372)