Käyttöehdot

Johdanto

Mastercard Europe SA ("Mastercard" tai "Me") tarjoaa verkkosivustoa www.mtr.mastercardservices.com ("Mastercardin sivusto") henkilökohtaiseen käyttöösi informaatio-, koulutus- ja viihdetarkoituksiin. Saat mielellään selata Mastercardin sivustoa, ladata sieltä aineistoa sekä muutoin käyttää Mastercardin sivustoa. Käyttämällä Mastercardin sivustoa hyväksyt seuraavat Käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä ilman mitään rajoituksia tai varaumia. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää Mastercardin sivustoa.

Oikeudet sivuston aineiston käyttöön

WMyönnämme sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan käyttöoikeuden, jotta voisit esittää, jakaa, tulostaa tai ladata jotakin alla määritellyn mukaista Sisältöä Mastercardin sivustolta henkilökohtaiseen käyttöösi. Sinulla ei ole oikeutta lisensoida, julkaista, jaella, jäljentää, luovuttaa, alilisensoida, siirtää, myydä, tehdä johdettuja teoksia, tai millään muulla tavalla käyttää Mastercardin sivustolla olevaa aineistoa muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöösi. Mitään Aineiston osaa ei saa toisintaa missään muodossa tai sisällyttää mihinkään sähköiseen tai mekaaniseen tiedonhakujärjestelmään, muutoin kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Sinulla ei ole oikeutta käyttää Mastercardin sivustoa tavalla, joka voi vahingoittaa tai huonontaa Mastercardin sivustoa, tai Mastercardin sivustoa tukevaa serveriä tai verkkoa. Et myöskään saa häiritä ketään toista tämän käyttäessä sivustoa. Sinulle myönnetään lisäksi rajoitettu, peruutettavissa oleva ja ei-yksinomainen oikeus luoda hyperlinkkejä sivustoon tai sen Sisältöön, edellyttäen, että linkki ei esitä Mastercardia tai sen tuotteita tai palveluja virheellisessä, harhaanjohtavassa, halventavassa tai muutoin epäedullisessa valossa, tai anna ymmärtää, että Mastercard sponsoroi tai tukee sinun verkkosivustoasi, sivua tai aineistoa.

Sinulla ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä (robotteja, hakurobotteja, jne.) Mastercardin sivustolla. Sitoudut olemaan keräämättä toisia sivuston käyttäjiä koskevia yksilön tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja, sekä olemaan myymättä tai muulla tavoin hyödyntämättä tällaisia tietoja. Tässä nimenomaisesti myönnettyjä rajoitettuja oikeuksia lukuun ottamatta Mastercard pidättää oikeudet sekä omistaa kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja etuisuudet Mastercardin sivustoon sekä kaikkeen Sisältöön.

MASTERCARD PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN KIELTÄÄ PÄÄSYN TÄLLE SIVUSTOLLE ILMAN MITÄÄN ENNAKKOILMOITUSTA SEKÄ YKSINOMAISEN HARKINTAVALTANSA PUITTEISSA MISTÄ SYYSTÄ TAHANSA, MUKAAN LUKIEN NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMINEN.

Muutokset Mastercardin sivustoon sekä Mastercardin Käyttöehtoihin

Mastercard pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tai muokata Sisältöä tai tällä sivustolla tai sen yhteydessä esitettyä aineistoa tai tietoja, mukaan lukien nämä Käyttöehdot, ilman mitään ennakkovaroitusta. Mastercard voi ajoittain päivittää näitä Käyttöehtoja päivittämällä tässä esitettyä. Tällaiset muutokset ovat sinua sitovia ja sinun vastuullasi on näin ollen vierailla näillä sivuilla säännöllisesti voimassaolevien Käyttöehtojen tarkastelemiseksi.

Immateriaalioikeudet

TMastercardin sivustolla oleva Sisältö on immateriaalilainsäädännön suojaamaa, ja kaikki Sisältö on Mastercardin omistamaa tai Mastercardin käytössä lisenssin tai muun luvan perusteella. Kaikki tekstit, muotoilut (mukaan lukien, rajoituksetta, Mastercardin sivustolla olevan aineiston valikoima, yhteensovitus ja järjestys), kuvat, grafiikka, animaatiot, työkalut, widgetit, sovellukset, mainokset, videot, musiikki, äänet, artikkelit, luovat aineistot, valokuvat, tavaramerkit, palvelumerkit, tuotemerkit ja logot, samoin kuin kaikki tällä sivustolla olevat aineistot ja muut tiedot ovat Mastercardin, sen tytäryhtiöiden ja kumppaneiden ja näiden kunkin lisenssinantajien ja lisenssinsaajien omistamien immateriaalioikeuksien alaisia (”Sisältö”). Sinä et saa kopioida, takaisinmallintaa, purkaa, hajottaa osiin, muokata, siirtää toisille sivustoille, kehystää, syvälinkittää, muuttaa tai muulla tavoin jaella, jakaa uudelleen, lisensoida, alilisensoida tai siirtää tätä Sisältöä missään muodossa. Minkään Mastercardin sivustolla esitetyn ei tule katsoa tarkoittavan minkäänlaista implisiittistä tai muunlaista lisenssiä tai oikeutta käyttää Sisältöä, mukaan lukien Mastercardin tavaramerkit, immateriaalioikeudet tai tekijänoikeuden alainen aineisto, millään kaupallisella tavalla ilman Mastercardin kirjallista lupaa. Mastercardin sivustolla esiintyvät rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit, logot, tuotemerkit ja palvelumerkit (yhdessä ”Tavaramerkit”) ovat Mastercardin ja sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Minkään Mastercardin sivustolla esitetyn ei tule katsoa myöntävän mitään implisiittistä tai muunlaista lisenssiä tai oikeutta käyttää jotakin Mastercardin sivustolla esiintyvää tavaramerkkiä ilman Mastercardin tai tavaramerkin perimmäisenä omistajana olevan kolmannen osapuolen kirjallista lupaa. Kaikki tämän aineiston luvaton kaupallinen käyttö loukkaa Mastercardin immateriaalioikeuksia ja johtaa Mastercardin täysimääräisten laillisten oikeuksien ja oikeussuojakeinojen käyttöön.

Julkaisut tai palaute

Saatamme ajoittain pyytää sinulta palautetta koskien Mastercardin sivustoa, tuotteita ja/tai palveluja. Kaikkea toimittamaasi tai julkaisemaasi aineistoa ja yhteydenottoja (a) käsitellään ei-luottamuksellisena (b), siitä tulee Mastercardin omaisuutta ja Mastercard omistaa yksinoikeudella nyt ja tästä eteenpäin kaikki siihen liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja etuisuudet, ja (c) sitä käytetään rajoituksetta Mastercardin lisenssinsaajien ja kumppaneiden toimesta oman harkintavaltansa puitteissa, ilman mitään velvoitteita, korvausvelvollisuutta tai muuta vastuuta sinua kohtaan. Tällainen käyttö voi tapahtua mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, rajoituksetta, toisintamiseen, julkistamiseen, välittämiseen, julkaisemiseen, esittämiseen ja julkaisemiseen kokonaisuudessaan tai osittain, kaikilla (nyt tunnetuilla tai sittemmin kehitetyillä) välineillä ja kaikilla mahdollisilla tavoin tällä sivustolla tai muualla. Mastercardilla ei ole mitään velvollisuutta vastata tällaisiin yhteydenottoihin. Edellä todetusta huolimatta Mastercard noudattaa käytäntöä, jonka mukaan se ei ota vastaan yleisöltä eikä harkitse mitään luovia ideoita, ehdotuksia tai aineistoa koskien sen omia tuotteita tai palveluja (”Ehdotukset”), minkä vuoksi sinun ei tulisi lähettää Mastercardille mitään yhteydenottoja tämän sivuston kautta tai muutoin. Mikäli lähetät meille Ehdotuksen, vaikka pyydämme, ettet tekisi niin, tulee tällaisesta Ehdotuksesta välittömästi Mastercardin omaisuutta, ja Mastercard omistaa yksinoikeudella nyt ja tästä eteenpäin kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja etuisuudet tällaiseen Ehdotukseen. Lisäksi Mastercardilla on oikeus käyttää Ehdotusta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, rajoituksetta, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja markkinointiin. Mastercard ei vastaa tällaisesta käytöstä, tällaisten Ehdotusten julkistamisesta tai Ehdotuksen ja mahdollisten tulevaisuudessa esiintyvien Mastercardin tuotteiden ja palvelujen samankaltaisuudesta.

Kauppiaat ja kauppiaiden tarjoukset

Kauppiaat voivat tarjota Mastercardille tiettyjä alennuksia, hyvityksiä tai muita etuja (esim. ilmainen toimitus) Mastercardin sivustolla tarjolla olevien tavaroiden ja palveluiden ostoista. Tällaisiin tarjouksiin sovelletaan tiettyjä ehtoja ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta asiasta sinulle. Mastercard ei vastaa mistään tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat sinun ja kauppiaan välisestä vuorovaikutuksesta tällaisten tarjousten osalta. Pois lukien tässä esitetty, kaikki asiointi, mukaan lukien, rajoituksetta, tavaroiden ja palvelujen toimittaminen, palautukset ja takuut, tapahtuu yksinomaan sinun ja asianomaisten kauppiaiden välillä. Tiedostat, että Mastercard ei suosittele mitään kauppiaita eikä anna mitään takuita niistä tai niiden Mastercardin sivustolla esittämistä tarjouksista.

Kolmansien osapuolten tarjoama sisältö sekä linkit toisiin verkkosivustoihin

Mastercardin sivusto voi sisältää kolmannen osapuolen tarjoamaa aineistoa, sekä linkkejä toisiin verkkosivustoihin, jotka ovat täysin riippumattomia tästä sivustosta. Kolmansien osapuolten tarjoama sisältö ja linkit on sisällytetty yksinomaan käyttömukavuuden lisäämiseksi, eikä tämän tule katsoa olevan Mastercardin antama hyväksyntä, suositus tai takuu. Mastercard ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen tietojen tai linkitettyjen verkkosivustojen kautta tarjolla tai myynnissä olevien tuotteiden tai palvelujen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Olet yksin vastuussa kolmannen osapuolen tarjoamien tietojen käyttämisestä. Kaikki sinun ja tällaisen kolmannen osapuolen väliset sopimukset, liiketapahtumat tai muut järjestelyt ovat täysin omalla vastuullasi. Napsauttaessasi kolmannen osapuolen linkkiä poistut Mastercardin sivustolta. Linkitetyllä verkkosivustolla ilmoittamiasi henkilötietoja ei kerätä tai hallinnoida Mastercardin toimesta, vaan, sen sijaan, niihin sovelletaan kyseisen linkitetyn verkkosivuston tietosuojakäytäntöä tai käyttöehtoja. Tutustu linkitetyn verkkosivuston tietosuojakäytäntöön ja käyttöehtoihin saadaksesi lisätietoja tietosuojaan liittyvistä käytännöistä.

Tietosuojakäytäntö

Mastercard tiedostaa, miten tärkeää on kunnioittaa niiden henkilöiden yksityisyyttä, jotka vierailevat sivustoillamme ja päättävät hyödyntää niissä tarjolla olevia ohjelmia ja tietoja. Mastercardin maailmanlaajuinen tietosuojakäytäntö tarjoaa yleiskatsauksen siitä, mitä voit odottaa osallistuessasi johonkin ohjelmaamme tai vain vieraillessasi Mastercardin sivustolla. Erilaisia tai ohjelmakohtaisia käytäntöjä saatetaan soveltaa maakohtaisilla tai ohjelmakohtaisilla sivustoillamme. Kunkin sivun alareunassa on linkki tietosuojakäytäntömme soveltuvaan versioon. Napsauta  tästä nähdäksesi maailmanlaajuinen tietosuojakäytäntömme.

Vahingonkorvaus

Sitoudut pitämään Mastercardin ja sen liikekumppanit, henkilöstön ja läheisyhtiöt vastuusta vapaana koskien kaikkia vastuita, tappiota, vaateita ja kustannuksia, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja –kulut, jotka liittyvät joko siihen, että olet rikkonut näitä Käyttöehtoja tai sivuston käyttöösi. Sitoudut korvaamaan ja pitämään Mastercardin vastuusta vapaana koskien kaikkia Mastercardia kohtaan esitettyjä vaateita tai kanteita, jotka aiheutuvat Käyttäjäjulkaisuusi sisältyvien kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien tai muun immateriaaliomaisuuden loukkauksista tai liittyvät niihin ja/tai muuhun lainvastaiseen toimintaan tai sopimusrikkomukseen Käyttäjäjulkaisuun liittyen. Sitoudut olemaan korvausvelvollinen sekä pitämään Mastercardin vastuusta vapaana koskien kaikkia vaateita, vahinkoja ja kustannuksia, jotka aiheutuvat Käyttäjäjulkaisun suorasta tai välillisestä käyttämisestä, luovuttamisesta, toisintamisesta, julkaisemisesta tai julkisesta viestimisestä.

Takuun poissulkeminen

Mastercard tekee parhaansa varmistaakseen, että kaikki tällä sivustolla oleva aineisto on paikkansapitävää. Paikkansapitävyyttä ei voida kuitenkaan taata, eikä Mastercard ota mitään vastuuta mistään tällä sivustolla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai aitoudesta.

MASTERCARDIN SIVUSTO JA KAIKKI SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN SINULLE ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA” JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI IMPLISIITTISET TAKUUT ON TÄTEN POISSULJETTU, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KOSKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA/TEKIJÄNOIKEUTTA, TIETOJEN LAATUA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MITKÄÄN MASTERCARDILTA TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA SAAMASI TIEDOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA, JOLLAISTA EI NÄISSÄ EHDOISSA OLE NIMENOMAISESTI ANNETTU. ILMAN MITÄÄN RAJOITUKSIA, MASTERCARD POISSULKEE KAIKKI TAKUUT KOSKIEN PÄÄSYÄ SIVUSTOLLE, SIVUSTON VIRHEETÖNTÄ TOIMIVUUTTA, VIKOJEN KORJAAMISTA TAI SITÄ, ETTÄ SIVUSTOLLA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA KOMPONENTTEJA. KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA OMALLA VASTUULLASI, KAIKKI TÄLTÄ SIVUSTOLTA LADATTU TAI MUUTOIN SAATU SISÄLTÖ TOIMITETAAN OMALLA VASTUULLASI JA OLET YKSIN VASTUUSSA TIETOKONEELLESI MAHDOLLISESTI AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA TAI TIETOJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA VOIVAT AIHEUTUA SIVUSTON KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, TIETOKONEVIRUKSEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT. JOISSAKIN MAISSA TAKUITA EI VOIDA POISSULKEA, JOTEN KAIKKI EDELLÄ ESITETYT VARAUMAT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Vahinkojen poissulkeminen ja vastuunrajoitus

MISSÄÄN OLOSUHTEISSA MASTERCARD TAI SEN YHTEYSTYÖKUMPPANIT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, YLEISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, OMAISUUSVAHINGOT, KÄYTÖN MENETYS, LIIKETOIMINNAN MENETYS, TALOUDELLINEN TAPPIO, TIETOJEN MENETYS TAI MENETETYT VOITOT, RIIPPUMATTA SIITÄ, MINKÄ TYYPPISEEN TOIMENPITEESEEN ON RYHDYTTY (MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, SOPIMUKSET, TUOTTAMUS TAI MUUT VAHINKOA AIHEUTTAVAT TOIMET), JOTKA SEURAAVAT SIITÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, ETTÄ KÄYTÄT MASTERCARDIN SIVUSTOA JA SEN SISÄLTÖÄ TAI ETTÄ SINULLA ON PÄÄSY SIIHEN, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ MASTERCARDILLE TAI SEN YHTEYSTYÖKUMPPANEILLE, TYÖNTEKIJÖILLE, EDUSTAJILLE TAI TYTÄRYHTIÖILLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN TAI TAPPIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA MASTERCARDIN KOKONAISVASTUU SINUA KOHTAAN KAIKISTA VAHINGOISTA, TAPPIOISTA TAI MUISTA SUORITETUISTA TOIMENPITEISTÄ, AIHEUTUIVATPA NE SOPIMUKSESTA, TEOSTA (MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, TUOTTAMUS) TAI MUUTOIN, EI YLITÄ JOKO SITÄ SUMMAA, JONKA OLET MAHDOLLISESTI MAKSANUT SAADAKSESI PÄÄSYN TAI OSALLISTUAKSESI JOHONKIN TOIMINTAAN MASTERCARDIN SIVUSTON YHTEYDESSÄ TAI SATAA EUROA (€100) (SEN MUKAAN KUMPI ON ALHAISEMPI). SOVELLETTAVA LAKI EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI VASTUUN TAI VAHINGONKORVAUSTEN RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI VARAUMAT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Käyttöehdot eivät sovellu Mastercardin kortinhaltijoiden asiakassopimuksiin

Mastercard on alansa johtava maksupalveluja tarjoava yritys. Mastercard ei ole rahoituslaitos, eikä se myönnä minkäänlaisia luotto-, pankki- tai maksukortteja. Sinulla on asiakassuhde siihen pankkiin tai rahoituslaitokseen, joka on myöntänyt Mastercard-korttisi, ei suoraan Mastercardiin. Kaikki Mastercard-korttiasi tai kortinhaltijan tiliäsi koskevat kysymykset tai asiointi tulee osoittaa korttisi myöntäneelle pankille tai rahoituslaitokselle, eikä Mastercardille. Mastercardilla on asiakassuhde kortin myöntäneeseen pankkiin tai rahoituslaitokseen, mutta tämä suhde ei koske yksittäisiä kortinhaltijoita eikä maksukorttitilejä. Mastercardin sivustoa ylläpitää Mastercard ja sen yhteistyökumppanit.

Muut määräykset

Näitä Käyttöehtoja tarkastellaan, tulkitaan ja sovelletaan Suomen lain mukaisesti, pois lukien sen lainvalintasäännökset. Sitoudut nimenomaisesti siihen, että kaikki oikeustoimet tai mahdolliset riitaisuudet, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti näistä Käyttöehdoista tai tästä sivustosta ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Hyväksyt ja sitoudut täten olemaan tällaisten tuomioistuinten toimivallan alainen koskien kaikkia toimia, jotka liittyvät Mastercardin sivustoon, sinun pääsyysi sivustolle tai sen käyttöön, tai näihin Käyttöehtoihin, sekä lainkäyttöalueen ulkopuolella tapahtuvaan tiedoksiantoon. Mastercardin sivustolla oleva sisältö ja ohjelmisto saattaa olla USA:n tai Irlannin vientiä koskevan lainkäyttövallan sekä muiden maiden maahantuontia koskevan lainkäyttövallan alaista. Käyttäessäsi tätä sivustoa olet yksin vastuussa soveltuvien vientiä, jälleenvientiä ja tuontia koskevien lakien ja määräysten noudattamisesta kaikilla asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla. Sinulla ei ole oikeutta, suoraan tai välillisesti käyttää, jaella, luovuttaa tai välittää Sisältöä tai ohjelmistoja tältä sivustolta, joko suoran tuotteen kautta tai sellaisen aineiston tai tuotteiden, ohjelmistojen tai muiden teknisten tietojen kautta, joihin Sisältöä tai ohjelmistoja tältä sivustolta on sisällytetty, muutoin kaikkien asiaankuuluvien lainkäyttöalueiden soveltuvan vienti- ja tuontilainsäädännön mukaisesti. Sinulla ei ole oikeutta siirtää näitä Käyttöehtoja. Mastercard voi milloin tahansa siirtää näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa. Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen osa tai määräys osoittautuu laittomaksi, pätemättömäksi tai mahdottomaksi toimeenpanna, erotetaan kyseinen osa näistä Käyttöehdoista, eikä se vaikuta jäljelle jäävien määräysten pätevyyteen ja toimeenpanokelpoisuuteen. Pois lukien mitä tässä on määrätty, muodostavat nämä Käyttöehdot koko sinun ja Mastercardin välisen sopimuksen puheena olevasta aiheesta. Jotkut näiden Käyttöehtojen määräykset saatetaan syrjäyttää tai niitä saatetaan täydentää tietyillä sivustoilla, tietyissä sovelluksissa, työkaluissa tai muissa tällä sivustolla käytössäsi olevissa aineistoissa esiintyvillä oikeudellisilla huomautuksilla tai ehdoilla. Mastercardin laiminlyönti jonkin näiden Käyttöehtojen määräyksen tai muiden lisäehtojen soveltamisessa ei tarkoita sen luopumista tällaisista määräyksistä tai Mastercardin oikeudesta soveltaa kyseisiä määräyksiä. Nämä Käyttöehdot ja mahdolliset niihin kuuluvat asiakirjat on mahdollista hyväksyä sähköisessä muodossa (esim. sähköisellä hyväksynnällä tai muun tyyppisellä hyväksyntää osoittavalla tavalla) ja antamasi suostumuksen katsotaan olevan sitova sinun ja Mastercardin välillä. Täten hyväksyt rajoituksetta, ettet tule kiistämään näiden Käyttöehtojen tai minkään niihin liittyvän asiakirjan pätevyyttä tai täytäntöönpanokelpoisuutta.

Asiakaspalvelu ja yhteystiedot

Mastercard Europe
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgien