Mastercard Travel Rewards – общи условия за картодържателя

Общ преглед на програмата

Mastercard Travel Rewards е дигитална програма, съдържаща трансгранични оферти. Картодържателите, които отговарят на условията, имат достъп до кешбек оферти от местни търговци на някои от най-популярните дестинации за пътуване по света и онлайн. След като бъдат направени покупки, отговарящи на условията, картодържателите автоматично ще получат по сметката си кредитни извлечения от издаващата(ите) банка(и). Не са необходими никакви ваучери или промоционални кодове.

Всички картодържатели с подходяща Mastercard имат достъп до офертите на Mastercard Travel Reward. Обект на тази програма са всичките Премиум карти Mastercard (Gold, Platinum, World, World Elite дебитна и кредитна карти), издадени от банка или финансова институция в България. Картодържателите могат да отключват ексклузивни оферти по целия свят, като просто използват картата си при избрани търговци. Някои оферти са директно въведени в съответните карти, а други е необходимо да бъдат активирани, като се добави офертата към картата. За офертите, изискващи активация, картодържателите трябва да щракнат върху „Add to Card“ („Добави към картата“) върху офертата, преди да направят покупката. За да видят настоящия списък с оферти и дестинации, както и условията на индивидуалните оферти, картодържателите могат да посетят https://mtr.mastercardservices.com/ или www.priceless.com/travelrewards Всяко тримесечие се добавят нови оферти и дестинации.

Общи условия на офертите:

Трансакциите, отговарящи на условията, включват единствено такива, направени през Mastercard и могат да бъдат направени само с подходяща за това карта Mastercard. Трансакциите трябва да се осъществят в местната валута на държавата, в която е поместена търговската оферта. Някои от офертите са валидни само на място в магазина или само онлайн. Някои оферти важат само веднъж за съответния картодържател в рамките на срока на офертата. Кешбекът под формата на кредитно извлечение може да отнеме до 60 дни, преди да се появи в извлечението на картодържателя, като това зависи от издаващата институция. Вижте https://mtr.mastercardservices.com/ или www.priceless.com/travelrewards за пълна информация относно офертите, общите условия, декларацията за поверителност и друга важна информация.

Общи условия на програмата

Mastercard си запазва правото да добавя или да премахва търговски оферти или дестинации по всяко време без предизвестие. За картодържатели на Mastercard, които отговарят на условията, търговците могат да предоставят намаления, отстъпки или други придобивки за покупката на стоките и услугите, включени на https://mtr.mastercardservices.com/ („сайта на Mastercard“). Тези оферти са предмет на общи условия, а тази програма може да се променя по всяко време без да Ви уведомим.
Mastercard няма да носи отговорност за никакви загуби или щети, понесени в резултат на каквото и да е взаимодействие между картодържатели и търговец по отношение на такива оферти. Освен по силата на определените тук разпоредби, всички въпроси, включително, но не и ограничаващи се до предоставянето на стоки или услуги, възстановявания и гаранции се уреждат единствено и изключително между картодържателя и съответния(ите) търговец(и). Картодържателите приемат, че Mastercard не промотира или гарантира за търговците, достъпни от сайта на Mastercard, нито офертите, които те предлагат.
  • Mastercard не поема никаква отговорност за предлаганите продукти и услуги.
  • Mastercard си запазва правото да регулира всеки изпуснат или неправилен кешбек чрез системите на Mastercard и да представи съответните корекции в извлечението на картата на картодържателя. Mastercard няма задължение да осигурява каквато и да е компенсация за такива корекции.
  • Кешбек не се полага при отменени или възстановени трансакции.
  • Картодържателите следва да се придържат към съответните закони и общите условия на Програмата. Ако картодържателите използват каквито и да е методи или инструменти, които нарушават почтеността, като вратички в системата, плъгин софтуер, плъгини или злонамерени действия като нелегална стопанска дейност, тегления, фалшиви трансакции и др., за да придобият кешбек, Mastercard си запазва правото да откаже на картодържателя правото на ползване и да отмени и изтегли всички изплатени кешбекове директно или чрез издаващата банка.
  • Непълнолетни лица под 18-годишна възраст нямат право на достъп до тази програма.